Komunikaty

9 listopada 2015

Konferencja – Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku, 3.12.2015

Konferencja – Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku


Sąd Okręgowy w Gdańsku wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku organizuje w
dniu 03 grudnia 2015r.,
w godzinach 10:00 – 14:00 w sali 336 budynku Sądu Okręgowego w
Gdańsku, konferencję
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.Konferencja jest skierowana do
sędziów, przedstawicieli środowisk prawniczych i innych zainteresowanych stron. Przedmiotem konferencji
będą zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego, które stanowią wykroczenia lub przestępstwa.


Zainteresowani wzięciem udziału w konferencji proszeni są o bezpośrednie zgłoszenia do r.pr. Piotra T. Kubika
(piotr@kubik.gd.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015r.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content