Komunikaty

29 stycznia 2016

Konferencja – Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych – 03.03.2016

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej — Uniwersytet Jagielloński

zaprasza na konferencję

Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych
z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości

Dobiegają końca prace nad kompleksową reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych – należy się spodziewać przyjęcia nowych przepisów w pierwszej połowie 2016 r. Z punktu widzenia przedsiębiorców będą to zmiany rewolucyjne: nie dosyć, że zmienia się sama treść przepisów, często diametralnie, to jeszcze pojawia się możliwość nakładania dotkliwych sankcji za naruszenie obowiązków.

W styczniu 2016 r. mija również rok od wejścia w życie ostatniej zmiany polskich przepisów o ochronie danych osobowych, istotnej z punktu widzenia obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, w wyniku której m.in. zasadniczej zmianie uległy przepisy dotyczące statusu i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji, a także zliberalizowano zasady przekazywania danych osobowych poza EWG. W naturalny sposób pojawia się więc możliwość podsumowania praktycznych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów z perspektywy GIODO i pracodawców.

Zagadnieniem budzącym nadal wiele kontrowersji w praktyce jest monitoring; nie tylko wizyjny, ale także kontrola poczty elektronicznej pracownika, jego aktywności w Internecie geolokalizacja, kontrola bilingów, czy kontrola korzystania przez pracownika z Internetu. Od wielu lat pracodawcy czekają na uregulowanie tych kwestii w polskim prawie, jednak takiej regulacji nadal brak. A tymczasem coraz więcej pracodawców sięga po jakąś postać monitorowania swoich pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jaki wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców będą miały nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 • jakie są kierunki zmian w zakresie funkcjonowania organów ochrony danych osobowych,
 • jakie są de lege lata zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy w tym kontroli poczty elektronicznej, korzystania z sieci Internet, wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • jakie są najnowsze rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

Planowany w konferencji jest udział dużej grupy radców prawnych. Uczestnicy otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Dla członków samorządów zawodowych opłata preferencyjna w kwocie 350 zł.

Szczegółowe dane i zapisy na stronie http://daneosobowe2016.pl/

3.03.2016

 10.00-10.30
Powitanie uczestników, otwarcie konferencji
Wystąpienie wprowadzające — prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, KPPiPS WPiA UJ

 10.30-12.00
Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym
Wystąpienie wprowadzające — dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Panel ekspercki:

 • Michał Czerniawski, Ministerstwo Cyfryzacji
 • dr Paweł Litwiński, IA
 • dr Daniel Książek, WPiA UJ
 • Magdalena Piech, Lewiatan

 12.15-13.45
Prywatność pracownika a nowe technologie przetwarzania informacji
Wystąpienie wprowadzające — prof. dr hab. Paweł Fajgielski, WPiA KUL
Panel ekspercki:

 • dr Dominika Dorre-Kolasa, WPiA UJ
 • dr Dominik Lubasz, WPiA UŁ
 • Jędrzej Niklas, Panoptykon
 • dr Grażyna Spytek – Bandurska, Lewiatan
 • dr Ewa Kulesza – WPiA UŁ

 14.30-16.00
Transgraniczne przekazywanie danych osobowych pracowniczych
Wystąpienie wprowadzające — Piotr Drobek, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Panel ekspercki:

 • r.pr. Damian Karwala, DLA Piper
 • r.pr. Maciej Gawroński, Bird&Bird
 • dr Marcin Wujczyk, WPiA UJ
 • adw. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 16.00
Zakończenie konferencji

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content