Komunikaty

5 października 2016

Konferencja ECONOMY, TAX & CRIME 2016 – 17-19.11.2016

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

                                                                                                              

ECONOMY, TAX & CRIME 2016

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

Konferencja ma na celu wymianę poglądów między przedstawicielami różnych środowisk, które mają zawodową styczność z przestępczością podatkową i gospodarczą.

 

Podczas konferencji omawiane i dyskutowane będą tematy związane z:

 • oszustwami w sferze VAT:

– jak zabezpieczyć biznes przed transakcjami z oszustami i konsekwencjami podatkowymi takich transakcji?

– jak prawidłowo zbadać i udokumentować świadomy udział podmiotów w karuzelach podatkowych?

 • oszustwami w sferze akcyz:

– co zrobić, aby uchronić się przed podatkowymi następstwami działań przestępców?

 • nierzetelnymi księgami podatkowymi i
 • „kradzieżą” spółek kapitałowych.

 

Pierwszy dzień będzie mieć charakter typowej konferencji, podczas której prezentowane będą referaty, a następnie będzie możliwości uczestnictwa w dyskusji oraz zadawania pytań referentom. Drugi dzień będzie mieć charakter warsztatów.

 

Udział w konferencji w charakterze referentów i prowadzących warsztaty zapowiedzieli m.in.:

– specjalizujący się w problemach przestępczości podatkowej i gospodarczej przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości:

 • prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,
 • dr Piotr Stanisławiszyn – sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
 • dr Jerzy Duży – Prokurator Okręgowy w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy,
 • Paweł Kołodziejski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku;

– wybitni doradcy podatkowi:

 • Tomasz Michalik z MDDP, członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. VAT,
 • Zbigniew Liptak z EY;

– specjalizujący się w przestępczości gospodarczej i podatkowej zawodowi pełnomocnicy:

 • dr hab. Michał Królikowski, adwokat,
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki, adwokat,
 • dr hab. Tomasz Oczkowski, radca prawny,
 • adwokaci DLA Piper z Niemiec i Polski;

– przedstawiciele wywiadowni gospodarczych:

 • Marcin Szostak z IBBC Group,
 • Marek Wolski z IBBC Group;

– przedstawiciele Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej,

– pracownicy akademiccy:

 • José Manuel Almudí Cid,
 • dr hab. Bogumił Brzeziński,
 • UMK dr hab. Wojciech Morawski,
 • dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki.

Języki konferencji: polski i angielski       Język warsztatów: polski

 

Rozpoczęcie konferencji przewidywane jest o godz. 12 w czwartek 17 listopada a zakończenie o godz. 15 w piątek 18 listopada. 

 

  Opłata konferencyjna
  normalna wpłata do 30 września 2016 r.
Standardowa 800 zł 600 zł
Adresat newslettera OSF 640 zł 480 zł

 

Zniżka 10% dla czwartej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez ten sam podmiot.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział w konferencji 17.11 i warsztatach 18.11,

– materiały konferencyjne,

– poczęstunek przed rozpoczęciem konferencji 17.11, uroczystą kolację wraz z częścią artystyczną 17.11, lunch 18.11 oraz przerwy kawowe.

 

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona – aby zadbać o komfort wymiany poglądów i efektywność części warsztatowej konferencję organizujemy w małych salach.

 

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 17-18 LISTOPADA 2016 r. w TORUNIU

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP/PESEL do rachunku

……………………………………………………………………………………………………….……………..

Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale: tak/nie

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak/nie

 

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować:

 pocztą elektroniczną na adres: ljakub@law.umk.pl (w tytule proszę wpisać: OSF 17-18.11.2016) lub

 faksem na numer: 56 611 40 14 (z dopiskiem: Pani Lucyna Jakubowska/OSF) lub

 pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Ośrodek Studiów Fiskalnych, ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek:

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji

W. Bojarskiego 3

87-100 Toruń

Bank Spółdzielczy w Toruniu: 98 9511 0000 0000 0012 2000 0020

Tytuł: OSF 17-18.11.2016

 

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Lucyną Jakubowską (56 611 40 18)

 

Więcej informacji: http://www.law.umk.pl/#1105

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content