Komunikaty

31 października 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 8 października 2019 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 8 października 2019 r.

Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Pani Mec. Jadwigi Jędrzejczak-Drygalskiej.

 

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Koleżanki.

 

 

Porządkiem posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie na skutek śmierci radcy prawnego Jadwigi Jędrzejczak-Drygalskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Skreślenia, na wnioski własne, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku czworga radców prawnych. Marcina Chmieleckiego. Dwie Uchwały podjęto jednogłośnie, trzecią podjęto stosunkiem głosów 14 za, 1 przeciw przy 3 głosach wstrzymujących się a czwartą uchwałę podjęto stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw.

 

 1. Przeniesienie wpisu dwóch radców prawnych odpowiednio: z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Poznaniu oraz z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Toruniu – na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku. Obie Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Wrocławskiej.

 

 1. Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego- w związku z wykonywaniem zawodu adwokata. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 1. Kierownik szkolenia radców prawnych Wanda Wojtiekun przedstawiła wniosek o dofinansowanie szkolenia wyjazdowego radców prawnych zorganizowanego w Charzykowych w dniach 24 – 26 października 2019 r. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 1. Dziekan przedstawił sprawy informacyjne przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

7.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-302/18/KSW/P,
R-25/19/ASC, R-336/18/AK/P, R-370/18/ASC/RT/P, R-387/18/ASC/P,

7.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-25/19/ASC, R-53/19/AK,
R-65/19/KW, R-210/18/RT/P, R-332/18/RT/P, R-54/19/RT, R-55/19/RT, R-69/19/RT, R-251/18/RT/P, R-237/18/RT/P, R-11/19/MR/RT, R-367/18/AK/P, R-70/19/AK,
R-109/18/AK/P, R-350/18/AK/P, R-121/18/ASC/P,  R-205/18/ASC/P,
R-371/18/KW/P, R-68/19/MT, R-67/19/MT,

7.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia: R-430/18/AK, R-403/18/PS,
R-282/18/PS/P, R-270/18/BC/P, R-406/18/AK, R-29/19/RT, R-442/18/PS,
R-359/18/PS/P,

7.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do OSD: R-165/18/RT/P, R-391/18/KW/P.

 1. Koleżanka Wanda Wojtiekun przedstawiła informacje dotyczące przeprowadzonego egzaminu na aplikację radcowską. W egzaminie wzięło udział 212 osób; egzamin zdało 114 osób.
 2. Sprawy bieżące i informacyjne.

 

 1. Koleżanka Joanna Łojkowska-Paprocka przedstawiła Radzie sprawozdanie dotyczące udziału delegacji OIRP w obchodach 100-lecia adwokatury azerbejdżańskiej.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski poinformował, że kolejny doroczny Rajd Pieszy Radców Prawnych organizowany przez OIRP w Gdańsku odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2020 r. na Półwyspie Helskim.

Ponadto poinformował o możliwości wzięcia udziału w rajdzie rowerowym organizowanym w dniu 12 października 2019 r. w lasach darżlubsko-wejherowskich.

 

 1. Skarbnik Marek Rusiecki wystąpił do przewodniczących komisji Rady o przedstawienie do końca października zapotrzebowania budżetowego na rok 2020.

 

 1. Kierownik szkolenia radców prawnych Wanda Wojtiekun poinformowała, że zasygnalizowano jej, iż od września 2019 r. radcowie prawni z OIRP w Gdańsku nie są dopuszczani do udziału w szkoleniach organizowanych przez OIRP w Warszawie. Postanowiono, że koleżanka Magdalena Witkowska poruszy ten problem w KRRP.

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

 

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content