Komunikaty

8 kwietnia 2019

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 5 marca 2019 r.

INFORMACJA  

 

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 5 marca 2019 r.

 

 

Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:

 

 

  1. 1. Skreślenie radcy prawnego z listy prawników zagranicznych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku oraz skreślenie dwojga radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – na Ich wnioski własne.

Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 

  1. Dziekan Jerzy Mosek poinformował o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku dwojga aplikantów – z powodu przeniesienia ich wpisów na listę aplikantów radcowskich prowadzonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

  1. Skreślenie aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – na wniosek własny. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

  1. Po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o zwolnieniu jej z obowiązku szkoleń w trzecim cyklu szkoleń zawodowych.

 

 

  1. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił informacyjnie dane przekazane od Rzecznika Dyscyplinarnego:

5.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia:

R-2/19/AK, R-5/19/ASC, R-119/18/ASC/P, R-300/18/ASC/P, R-14/19/ASC, R-424/18/AMN, R-425/18/AMN, R-426/18/AMN.

5.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia:

R-187/18/AMN/P, R-194/18/AMN/P, R-419/18/KSW, R-420/18/KSW, R-421/18/KSW, R-432/18/KSW, R-290/18/ASC/P, R-439/18/RT, R-438/18/RT, R441/18/RT, R-49/18/KW, R-400/18/AMN,  R-408/18/AMN, R-414/18/AMN.

5.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia:

R-79/17/RT, R-44/18/RT, R-18/18/ASC, R-96/17/MT, R-82/18/ASC/P, R-339/18/ASC/P, R- 149/18/KSW/P, R-326/18/AMN/P, R-65/16/MR.

5.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku do OSD:

R-182/18/KW/P, R-186/18/KW/P, R-199/18/AMN/P, R-201/18/AMN/P,

5.5. zawiadomienia o zawieszeniu dochodzenia: R-63/18/ASC.

 

  1. Sprawy wniesione i bieżące.
  2. Kierownik szkolenia radców prawnych Pani Mec. Wanda Wojtiekun przedstawiła wniosek radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku szkoleniowego w III cyklu szkoleń. Poinformowała, że wnioskodawca podaje, iż uzyskał 12 punktów szkoleniowych natomiast z rejestrów wynika, że nie uzyskał on żadnego punktu. Sprawę postanowiono przenieść na następne posiedzenie Rady, po wyjaśnieniu stanu faktycznego.

 

  1. Przewodniczący Komisji ds. integracji, sportu i turystyki Pan Mec. Marcin Czugan wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie udziału drużyny Izby w VII Turnieju Koszykówki Prawników o Puchar Dziekana ORA w Poznaniu. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

 

  1. Przewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą Pan Mec. Jarosław Niesiołowski poinformował o wstępnych założeniach organizacyjnych dotyczących Konferencji Krajów Europy Wschodniej. Rozważana jest opcja zorganizowania jej w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku.

 

  1. Pan Mec. Zbigniew Wojciechowski poinformował o rozmowach, które przeprowadził z przedstawicielami emerytów radców prawnych dotyczących zasad partycypacji Izby w kosztach imprez przez nich organizowanych.

W toku dyskusji Rady podkreślono konieczność zapewnienia radcom prawnym emerytom pełnej informacji o organizowanych imprezach tak aby zapewnić możliwość korzystania z tych imprez przez jak  największą  ilość osób.

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono na dzień 2 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content