Komunikaty

13 sierpnia 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 4 czerwca 2019 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 4 czerwca 2019 r.

 

 

Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.

Dziekan poddał pod głosowanie porządek obrad.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Dziekan poinformował Członków Rady o zgonie radcy prawnego

Kolegi Michała Trowskiego.

 

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Pana Mecenasa Michała Tronowskiego.

 

 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci radcy prawnego Michała Trowskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 

 1. Dziekan przedstawił listę osób, które złożyły wnioski o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. Jednogłośnie podjęto 116 uchwał o wpisie wnioskodawców na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Kolega Zbigniew Wojciechowski przedstawił informację na temat rozmów, które Komisja do Spraw Wpisów naszej Izby przeprowadziła z dwiema osobami ubiegającymi się o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku. W obu przypadkach Komisja zawnioskowała do Rady o podjęcie uchwały o wpisie.

 

 

Rada  podjęła kolejno dwie uchwały o wpisie Wnioskodawców na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięcie wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Bydgoskiej.

 

 1. Po zapoznaniu się z pismem radcy prawnego o uchylenie uchwały nr 2314/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jednogłośnie podjęto uchwałę o uchyleniu przedmiotowej uchwały i umorzeniu postępowania w sprawie.

 

 1. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił treść decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2019 r., która zapadła w sprawie DZP-III.6110.94.2019. W treści decyzji Minister Sprawiedliwości wskazał, że w przypadku gdy skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych Izby następuje w wypadku orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, podjęcie przez radę okręgowej izby radców uchwały o skreśleniu – nie jest wymagane.
 2. Rada podjęła uchwały o skreśleniu dwojga aplikantów z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – zgodnie z Ich wnioskami.
 3. Dziekan przedstawił informacyjnie następujące sprawy przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

7.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-3/19/KW,
R-135/18/KSW/P, R-443/18/ASC;

7.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-223/18/RT/P, R-154/18/RT/P,
R-61/18/AK, R-70/18/RT/P, R-162/18/RT/P, R-20/19/RT, R-29/19/RT,
R-80/18/MT/P, R-71/18/MT/P, R-98/18/MT/P, R-31/19/AK, R-110/18/AK/P,
124/18/AK/P, R-30/19/AK, R-440/18/AMN, R-28/19/AMN, R-39/19/AMN,
R-204/18/AMN/P, R-16/19/AK;

7.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia: R-137/18/RT/P, R-158/18/RT/P,
R-334/18/RT/P, R-17/18/RT, R-64/18/RT, R-60/18/KW, R-369/18/ASC/P,
R-437/18/AK;

7.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do SD: R-180/18/BC/P, R-173/18/BC/P, R-172/18/BC/P,
R-62/18/ASC;

7.5. zawiadomienie o skierowaniu wniosku o ostrzeżenie dziekańskie:
R-149/18/KSW/P;

7.6. zawiadomienie o odmowie wyłączenia Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego:
R-33/19/ASC.

 1. W sprawach bieżących:
 2. Kolega Jarosław Niesiołowski przedstawił informacje na temat stanu przygotowań organizacyjnych lipcowej konferencji wschodniej, zorganizowanej przez naszą Radę. Tematem Konferencji są praktyczne aspekty stosowania RODO. W konferencji udział zapowiedziało około 30 prawników z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Ukrainy oraz z Niemiec. Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w domach prawników polskich. Konferencję objęła honorowym patronatem Prezydent Miasta Gdańska. Uczestnicy Konferencji będą jako goście zaproszeni na Piknik Radcowski.
 3. Kolega Marcin Czugan przedstawił informacje odnośnie do organizowanego w dniu 15 czerwca 2019 r. w Sopocie na stadionie Ogniwa międzynarodowego meczu piłki nożnej pomiędzy prawnikami polskimi i irlandzkimi. Partnerem ze strony irlandzkiej będzie Izba Adwokatów w Dublinie.
 4. Dziekan Jerzy Mosek przedstawił informacje dotyczące spraw poruszanych na wyjazdowym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 30-31 maja w Poznaniu.

Dziekan przedstawił również informacje na temat przebiegu II Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w dniu 1 czerwca 2019 r. w Poznaniu. Ocenił jako wysoki poziom dyskusji merytorycznej. Radcy prawni prowadzili panel trzeci. który dotyczył przeciwdziałaniu mowie nienawiści.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content