Komunikaty

14 września 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 3 lipca 2018 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 3 lipca 2018 r.

 

Porządkiem obrad posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:

 

 1. Skreślenie, na skutek śmierci, Pani Mecenas Stanisławy Prokopowicz z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Pamięć zmarłej Koleżanki uczczono minutą ciszy

 1. Skreślenie, na wnioski własne, dwóch Koleżanek radców prawnych, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

Obie Uchwały podjęto jednogłośnie.

 1. Wpisy, po zdanym egzaminie radcowskim, na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku dwojga byłych aplikantów. Obie Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

 

 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. wpisów, po przeprowadzonej rozmowie z Kandydatem ubiegającym się o wpis na listę radców prawnych, jednogłośnie podjęto uchwałę o wpisie Kandydata na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Dziekan poinformował o usunięciu wpisów dwóch Koleżanek radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku w związku z przeniesieniem Ich wpisów listy radców prawnych prowadzone przez Rady innych OIRP.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zawieszenie w prawie wykonywania zawodu ze względu na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, jednogłośnie podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu Wnioskującego.

 

 

 1. Po zapoznaniu się: z wnioskiem radcy prawnego o zmniejszenie ilości wymaganych punktów szkoleniowych w Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 do 20 punktów oraz ze stanowiskiem Kierownika szkolenia radców prawnych Wandy Wojtiekun, Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę o zmniejszeniu wnioskującemu radcy prawnemu, do 20, ilości punktów wymaganych w ww. Cyklu Szkoleń Zawodowych.

 

 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o zmniejszenie ilości wymaganych punktów szkoleniowych w Cyklu Szkoleń Zawodowych w latach 2015-2017 do 0 punktów oraz ze stanowiskiem Kierownika szkolenia radców prawnych Wandy Wojtiekun, Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę o zmniejszeniu wnioskującego radcy prawnemu, do 0, ilości punktów wymaganych w ww. Cyklu Szkoleń Zawodowych.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc – Nartowski przedłożył wniosek o dofinansowanie Mistrzostw Polski Radców Prawnych i Aplikantów w biegu na 10 kilometrów, które mają się odbyć w dniu 25.08.2018 r. w Łodzi. W uzasadnieniu wskazał, że jest to ważna impreza integrująca środowisko radców prawnych, a kwota mieści się w uchwalonym budżecie Izby na te cele. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.
 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na wniosek własny Aplikantki z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Sprawy przekazane informacyjnie od Rzecznika Dyscyplinarnego:

12.1. o wszczęciu dochodzenia w sprawach: R-17/18, R-22/18, R-26/18, R-39/18,

12.2. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie: R-45/18,

12.3. o umorzeniu dochodzenia w sprawach: R-67/16, R-48/17, R-63/17, R-103/17, R-124/17, R-125/17, R-10/18.

 

 1. Wicedziekan Bartosz Szolc – Nartowski omówił przebieg Pikniku Radcy Prawnego, który odbył się 30 czerwca 2018 r. w Sopocie. Wzięło w nim udział około 400 osób radców prawnych, aplikantów i członków ich rodzin. Podkreślił, że w imprezie tej coraz większy udział biorą młodzi radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, co Rada przyjęła z dużym zadowoleniem. Wicedziekan podziękował radcom prawnym, którzy pomagali w organizacji imprezy.
 1. 14. Ustalono, że następne posiedzenie Rady i Prezydium odbędzie się w dniu 4 września 2018 r.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Ewa Jezierewska

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content