Komunikaty

13 sierpnia 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 2 lipca 2019 r.

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

w dniu 2 lipca 2019 r.

 

Posiedzeniu Rady przewodniczyła Wicedziekan Ewa Jezierewska.

Wicedziekan poddała pod głosowanie porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Wicedziekan poinformowała zebranych o śmierci radcy prawnego Kolegi Innocentego Wojciechowskiego.

Pamięć Mecenasa Innocentego Wojciechowskiego uczczono chwilą milczenia.

 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci radcy prawnego Pana Mecenasa Innocentego Wojciechowskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 

 1. Kolega Zbigniew Wojciechowski przedstawił informację na temat rozmowy, którą Komisja do Spraw Wpisów naszej Rady przeprowadziła z adwokat ubiegającą się o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku – wraz z rekomendacją Komisji o podjęcie uchwały o wpisie.

 

Rada OIRP w Gdańsku jednogłośnie podjęła uchwałę o wpisie Wnioskującej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego z listy prowadzonej przez Radę OIRP w Koszalinie – na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

 

 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego z listy prowadzonej przez Radę OIRP w Warszawie – na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Gdańsku – zgodnie z wnioskiem radcy prawnego.

 

 1. Wicedziekan poinformowała o usunięcie wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku – w związku z przeniesieniem wpisu do Izby Poznańskiej.

 

 1. Jednogłośnie podjęto dwie uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z podjęciem przez Wnioskujących pracy w organach wymiaru sprawiedliwości – zgodnie z wnioskami radców prawnych.

 

 1. Sekretarz Andrzej Bodakowski przedstawił treść wniosku z dnia 19 czerwca 2019 r. radcy prawnego o zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej od 9 kwietnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. – w związku z faktem przebywania na urlopie wychowawczym w powyższym okresie. Wnioskodawczyni wskazała, że wniosek motywuje pogorszoną sytuacją materialną w powyższym okresie, nie przedstawiając jednakże na powyższe żadnych dowodów.

 

Wicedziekan poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie zwolnienia radcy prawnego z obowiązku uiszczania składki członkowskiej. Radca prawny nie została zwolniona z obowiązku opłacania samorządowej składki członkowskiej.

 

 1. Jednogłośnie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, podjęto uchwałę o skreśleniu aplikanta z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.

 

 1. Sekretarz Rady przedstawił treść wniosku radcy prawnego o interwencję u Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w sprawie występujących trudności w połączenia się z Biurem Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Odnosząc się do treści wniosku członkowie Rady potwierdzili zgłaszane zastrzeżenia. Wskazano, że taki sam problem występuje w Elblągu przy próbach kontaktu z Sądem Rejonowym. Postanowiono wystąpić do Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz do Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu – z interwencją w powyższej sprawie.

 

 1. Wicedziekan przedstawiła informacyjnie sprawy przekazane przez Rzecznika Dyscyplinarnego:

 

9.1. zawiadomienia o odmowie wszczęcia dochodzenia: R-18/19/RT, R-4/19/KW,

 

9.2. zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia: R-18/19/RT, R-27/19/RT,
R-409/18/KW,

 

9.3. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia: R-427/18/MT, R-127/18/AK/P,
R-200/18/AK/P, R-226/18/RT/P, R-166/18/RT/P, R-157/18/RT/P, R-355/18/ASC/P, R-290/18/ASC/P, R-223/18/RT/P, R-86/18/MT/P, R-30/18/BC, R-390/18/ASC/P,
R-242/18/PS/P, R- 240/18/PS/P, R-7/18/AK (umorzenie w części),

 

9.4. zawiadomienia o skierowaniu wniosku0 o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do OSD: R-77/17/RT, R-20/18/RT, R-160/18/RT/P,  R-72/18/ASC/P,

 

9.5. zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia R-48/15, R-53/15, R-54/15, R-55/15, R-56/15, R-57/15, R-58/15, R-59/15, R-61/15, R-62/15, R-63/15, R-64/15, R-66/15, R-67/15, R-68/15, R-69/15, R-70/15, R-71/15, R-72/15, R-73/15, R-74/15, R-75/15, R-79/15, R-98/15, R-82/15, R-101/15, R-100/15, R-99/15, R-97/15, R-96/15, R-94/15, R-92/15, R-91/15, R-85/15, R-83/15, R-28/16, R-140/15, R-137/15, R-136/15, R-134/15, R-133/15, R-131/15, R-130/15, R-129/15, R-128/15, R-102/15, R-103/15, R-104/15, R-105/15, R-109/15, R-110/15, R-111/15, R-112/15, R-113/15, R-116/15, R-117/15, R-118/15, R-123/15, R-126/15, R-127/15.

 

 1. 10. W sprawach bieżących.

 

 1. Wicedziekan Wojciech Grochowiecki przedstawił informacje na temat kolokwium z prawa karnego, które odbyło się w dniu 1 lipca 2019.
 2. Wicedziekan Ewa Jezierewska odczytała pismo skierowane do Rady przez przewodniczącego Komisji Zagranicznej Jarosława Niesiołowskiego dotyczące Konferencji Wschodniej. W Konferencji swój udział zapowiedziało 21 gości z państw Europy Wschodniej oraz 4 osoby z miast partnerskich.
 3. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje dotyczące organizacji Pikniku Radców Prawnych zaplanowanego na dzień 6 lipca w Sopocie.
 4. Wicedziekan Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił informacje na temat VI Rajdu Radców Prawnych, który odbył się w dniach od 6 do 9 czerwca br. W rajdzie wzięło udział około 50 osób z różnych Izb Radców Prawnych.
 5. Przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu kolega Paweł Czerniewski przedstawił skargę wniesioną na radcę prawnego. Skarżąca wnosi o odniesienie się i ocenę zachowania radcy prawnego w konkretnej sprawie. Przewodniczący wskazał, że może to powodować naruszenie właściwości Rzecznika Dyscyplinarnego. Uznano, że Komisja powinna udzielić odpowiedzi na zasadzie informacji odnoszącej się do przepisów dotyczących materii skargi.
 6. Kolega Rafał Tołwiński przedstawił informacje dotyczące zaplanowanej uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 15 lipca 2019 r. w ECS.

Kolega Rafał Tołwiński podał również informacje na temat nagród przygotowanych przez sponsorów i potwierdził, że scenariusz ślubowania zostanie z wyprzedzeniem przekazany wszystkim Ślubującym.

Omówiono również kwestię wysokość środków przewidzianych na nagrody przewidziane dla osób, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego.

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Informację przygotowała:

Wicedziekan Ewa Jezierewska

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content