Komunikaty

17 lipca 2015

Informacja z posiedzenia Rady OIRP – 02.06.2015

Informacja

z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

odbytego w dniu 02 czerwca 2015 r. w siedzibie OIRP Gdańsku

przy ulicy Nowe Ogrody 35

 

 

Porządkiem posiedzenia Rady w dniu 02 czerwca br. objęte były następujące sprawy.

 

 

  1. Skreślenie z listy radców prawnych wobec zgonu Kolegi Romana Budyn.

 

Działając na podstawie art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada podjęła uchwałę o skreśleniu radcy prawnego Romana Budyn z listy radców prawnych na skutek zgonu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Rada uczciła pamięć Kolegi.

 

  1. Skreślenia z listy radców prawnych na wniosek radcy prawnego.

 

Rada, działając na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podjęła uchwały o skreśleniu dwóch radców prawnych z listy radców prawnych, zgodnie z wnioskami radców prawnych, z jednoczesnym wezwaniem do uiszczenia zaległości w zapłacie składek. Uchwały podjęto jednogłośnie.

 

  1. Wniosek radcy prawnego w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych z Izby bydgoskiej do Izby gdańskiej.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wpisaniu radcy prawnego na listę radców prawnych OIRP Gdańsk, wskutek przeniesienia wpisu z OIRP w Bydgoszczy.

 

  1. Pismo KRRP w sprawie opracowania tomu „Wielkiej Encyklopedii Prawa”  od roboczym tytułem „Prawo o zawodzie Radcy Prawnego”.

Dziekan przedstawił pismo KRRP, zaproponował wskazanie osób, które zaangażują się w działalność związaną z opracowaniem encyklopedii, informując o możliwości uzyskania punktacji za publikacje. Rada postanowiła wskazać następujące osoby: Jarosław Niesiołowski, Bartosz Szolc-Nartowski, Jerzy Mosek.

 

  1. Wniosek Komisji Sportu o dofinansowanie kosztów reprezentacji biegowej izby podczas nocnego biegu świętojańskiego 20.06.2015 r.

Kolega B. Szolc – Nartowski poinformował o imprezie p.t. „Bieg Świętojański”, która odbędzie się 20 czerwca 2015 r. i wystąpił z wnioskiem  o dofinansowanie imprezy kwotą do 1.200 zł., która będzie wydatkowana na zakup koszulek dla biegaczy, z logo OIRP Gdańsk.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o dofinansowaniu imprezy kwotą do 1.200 zł.

 

Ponadto poinformował o Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych, poprosił o dofinansowanie w kwocie 500 zł. na wpisowe za udział naszej drużyny w turnieju.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o dofinansowaniu imprezy kwotą 500 zł., tytułem wpisu za udział drużyny OIRP Gdańsk w turnieju.

 

  1.  Sprawy Rzecznika Dyscyplinarnego informacyjnie:

6.1. wszczęcia dochodzenia: R-229/13, R-5/15, R-15/15;

6.2. umorzenie dochodzenia: R-23/14, R-54/14, R-59/14, R-82/14, R-85/14, R-14/15.

 

  1. Sprawy bieżące i wniesione.

Koleżanka M. Witkowska przekazała podziękowania od uczestników sesji CCBE, za sprawną organizację, za stronę merytoryczną konferencji. Między innymi udział w konferencji wziął Prezydent Lech Wałęsa i Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Życzenia przekazał także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Donald Tusk.

 

Kolega M. Kumiński poinformował, że zgodnie z prośba Dziekana reprezentował Izbę na Konferencji Naukowej na temat zagadnień współczesnej penitencjarystyki, która odbywała się na Wydziale prawa U.G.

Kolega J. Niesiołowski poinformował o reprezentowaniu Izby w uroczystościach obchodów 25 – lecia Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa „Elsa”.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content