Komunikaty

22 marca 2016

Informacja w sprawie odmowy udostępniania akt sądowych aplikantom

W związku z informacjami o powtarzających się przypadkach odmowy udostępnienia akt sądowych aplikantom adwokackim lub radcowskim Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do prezesów Sądów Rejonowych w Gdańsku oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku z prośbą o nadesłanie stosownych informacji. Uzyskane informacje przekazał Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku do wiadomości i ewentualnego wykorzystania.

Z informacji nadesłanych wynika, że przypadki takie były sporadyczne. Prezes Sądu Rejonowego w Malborku wskazał, że wypadki takie są nieliczne, gdy akta przedłożone są sędziemu, a nie ma możliwości wejścia do pokoju sędziego. Podobnie – w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe wskazał, że nie udostępnia się akt aplikantom radcowskim lub adwokackim, gdy:

– nie upłynął jeszcze termin sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji, zgodnie z art. 351 ustawy o radcach prawnych;

– brak jest zgody prokuratora na udostępnienie akt postępowania przygotowawczego, gdy prokurator pozostaje dysponentem sprawy (Sąd rozpoznaje wniosek lub zażalenie w kwestii wpadkowej);

– żądane akta sprawy są niedostępne w wydziale, np. przekazane sa do Sądu okręgowego ze środkiem odwoławczym bądź wysłane do biegłego sądowego.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content