Komunikaty

6 lipca 2016

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne radców prawnych i ich osób bliskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rada OIRP w Gdańsku rozważa zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego radców prawnych i ich osób bliskich (małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci pozostające na utrzymaniu radcy prawnego).

Ubezpieczającym (stroną umowy ubezpieczenia) byłaby Izba, ubezpieczonymi natomiast byliby radcowie prawni i Ich bliscy.

Ubezpieczenie to umożliwiałoby skorzystanie z bardzo dużego zakresu usług medycznych (porady licznych specjalistów, szeroka diagnostyka medyczna) w prawie tysiącu placówkach na terenie całej Polski.

Każdy z radców prawnych objętych ubezpieczeniem samodzielnie ponosiłby koszty miesięcznych składek ubezpieczeniowych, natomiast wysokość tych składek uzależniona byłaby również od ilości osób, które przystąpiłyby do ubezpieczenia.

Przystąpienia do ubezpieczenia, z uwagi na jego grupowy charakter,  nie wymagałoby żadnych badań medycznych.

Wszelkich szczegółowych informacji o ubezpieczeniu w ramach rozważanego Programu Opieki Medycznej udzielą Państwu agenci ubezpieczeniowi będący Koordynatorami tego Programu:

Hanna Borucka. tel. 609775365, e-mail:  hborucka@agentpzu.pl Krzysztof Gnaczyński,  503114224, kgnaczynski@agentpzu.pl

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content