Komunikaty

6 grudnia 2017

Dziennik zajęć aplikanta radcowskiego

Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku uprzejmie informuje aplikantów, że w grudniu kończy się rok szkoleniowy 2017. W związku z powyższym aplikanci, po zakończeniu zajęć teoretycznych, praktycznych i po przystąpieniu do kolokwium przewidzianych programem aplikacji, winni złożyć dzienniki zajęć do sekretariatu Ośrodka Szkolenia w następujących terminach:

– I rok: do 13.12.2017

– II rok: do 15.12.2017

– III rok: do 22.12.2017

Dziennik powinien być uzupełniony. W dziale kolokwia proszę wpisać przedmiot oraz datę egzaminu. Wraz z dziennikiem należy złożyć pisemną opinię o aplikancie za rok 2017, sporządzoną przez patrona. Należy również uregulować zaległe opłaty za aplikację i za składki członkowskie.

Dzienniki z brakami nie będą przyjmowane.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content