Komunikaty

28 listopada 2019

Dziennik zajęć aplikanta radcowskiego

Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku uprzejmie informuje aplikantów, że w grudniu kończy się rok szkoleniowy 2019. W związku z powyższym aplikanci, po zakończeniu zajęć teoretycznych, praktycznych i po przystąpieniu do kolokwium przewidzianych programem aplikacji, winni złożyć dzienniki zajęć do sekretariatu Ośrodka Szkolenia w następujących terminach:

do 20 grudnia aplikanci, którzy przystąpią do kolokwiów poprawkowych w dniach 17-19.12. 2019 r.

do 13 grudnia  aplikanci, którzy zaliczyli wszystkie kolokwia do 06.12.2019 r.

Dziennik powinien być uzupełniony. W dziale kolokwia proszę wpisać przedmiot oraz datę egzaminu. Wraz z dziennikiem należy złożyć sporządzoną przez patrona pisemną opinię o aplikancie za rok 2019 oraz informację o przebiegu patronatu za okres wrzesień – grudzień. Należy również uregulować zaległe opłaty za aplikację i za składki członkowskie.

Dzienniki z brakami nie będą przyjmowane.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content