Komunikaty

20 listopada 2018

Dziennik zajęć aplikanta radcowskiego

Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku uprzejmie informuje aplikantów, że w grudniu kończy się rok szkoleniowy 2018. W związku z powyższym aplikanci, po zakończeniu zajęć teoretycznych, praktycznych i po przystąpieniu do kolokwium przewidzianych programem aplikacji, winni złożyć dzienniki zajęć do sekretariatu Ośrodka Szkolenia w następujących terminach:

– I rok: do 07.12.2018 r.

– II rok: do 14.12.2018 r.

– III rok: do 21.12.2018 r.

Dziennik powinien być uzupełniony. W dziale kolokwia proszę wpisać przedmiot oraz datę egzaminu. Wraz z dziennikiem należy złożyć pisemną opinię o aplikancie za rok 2018, sporządzoną przez patrona. Należy również uregulować zaległe opłaty za aplikację i za składki członkowskie.

Dzienniki z brakami nie będą przyjmowane.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content