Komunikaty

18 stycznia 2016

Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku-Zdroju – 24.04-07.05.2016

L.dz.       /2016                                                                        Warszawa, 07   styczeń 2016 roku

 

 Rzecznicy Funduszu Seniora Okręgowych Izb Radców Prawnych

           wszyscy          

 

Dotyczy: Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju od 24 kwietnia 2016 r. do 07 maja 2016 r.

 

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie postanowiła przyznać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781-zł.). Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów tym razem, odbędzie się od 24 kwietnia 2016 r. do 07 maja 2016 r., w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju, kod. p-towy 28-100, ul. Gen. F. Rzewuskiego 8.

Atutem szpitala jest zespół doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. Głównym wskazaniem do rehabilitacji w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym są przebyte operacje na narządach ruchu, zespoły pourazowe, zespoły bólowe kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Kolejnym atutem jest jakość i duża ilość oferowanych przez Sanatorium zabiegów. Najważniejszym z nich są kąpiele siarczkowe. Korzystne działanie kąpieli w wodach potwierdzają badania naukowe oraz kuracjusze korzystający z leczenia w Busku-Zdroju od ponad 175 lat.

 

 

Zasady naboru są następujące:

  • Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium ( na załączonych drukach, dostępnych także na stronie internetowej KIRP pod adresem kirp.pl ) należy składać do Kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie.
  • Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości:

 

  1. do 1500 zł    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę   300 zł
  1. od 1500zł. do 2500 zł.    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę  

                                                         400 zł

  1. powyżej 2.500,-zł.    – za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę 500 zł.

 

– pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium

 

Dla Waszej izby przyznano 2 miejsca.

 

Wnioski w tej sprawie należy złożyć do Kapituły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r.

 

UWAGA!

Apeluję do Rzeczników Funduszu Seniora by przy wstępnej kwalifikacji na turnus brać pod uwagę sprawność fizyczną i sytuację zdrowotną zainteresowanych (winny to być osoby w pełni samodzielne i nie wymagające opieki ze strony innych osób przebywających na kuracji).Zwracam też uwagę, że zostało w sposób bardzo istotny podniesione kryterium dochodowości po stronie wnioskodawcy (netto 3.781,- zł.), co powoduje, że potencjalnie większa grupa seniorów może ubiegać się o wyjazd do sanatorium.

 

W imieniu Kapituły Funduszu Seniora przesyłam koleżeńskie pozdrowienia

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Mieczysław Humka

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content