Komunikaty

10 sierpnia 2015

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2015 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą numer 94/IX/2015 uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin określa szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych, świadczących w Rzeczypospolitej Polskiej pomoc prawną w zakresie odpowiadającym czynnościom zawodowym radcy prawnego. Regulamin wszedł w życie również z dniem 01 lipca 2015 r.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content