Komunikaty

26 lipca 2015

II Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantow w Biegu na 10 km

II Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km

Serdecznie zapraszamy do udziału. Mamy już kilkuosobową reprezentację, prosimy o więcej!

II Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje II Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km.

Trasa Biegu przebiega tuż obok najciekawszych miejsc w Łodzi, w tym zabytkowej siedziby Naszej Izby (do której zwiedzenia wszystkich uczestników zapraszamy), Białej Fabryki, Skansenu, Pałacu Herbsta i Szkoły Filmowej.

Impreza odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2015 roku w Łodzi w ramach V Biegu Fabrykanta.

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://biegfabrykanta.pl/strefa-zawodnika, zaznaczając w zamieszczonym tam formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do dnia 15 sierpnia 2015 roku lub wyczerpania miejsc.

 

Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:

 1. a)      open,
 2. b)      grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,

 

Kobiety                                                                      Mężczyźni

GRUPA    WIEK  (rok urodzenia)             GRUPA  WIEK (rok urodzenia)

I            od 56 lat   (1959 i wcześniej)            I         od 56 lat  (1959 i wcześniej)

II           46 – 55      (1958 – 1969)                  II            46-55   (1958 – 1969)

III         36 – 45     (1970 – 1979)                  III          36-45    (1970 – 1979)

IV   do  35 lat       (1980 r. i później)             IV     do 35 lat     (1980 i później)

 1. c)      drużynowej.

 

Ceremonia wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych odbędzie się w ogrodzie OIRP w Łodzi podczas pikniku, na który zapraszamy wszystkich uczestników Mistrzostw.

                                                                                                 

Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Rekomendujemy przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w Mistrzostwach.

 

Opłata wpisowa za udział w II Mistrzostwach i Biegu Fabrykanta wynosi:

Termin obowiązywanie wysokości wpisowego w V Biegu Fabrykanta Wpisowe bez koszulki Wpisowe z koszulką(do 31 lipca)
Pierwszych 900 zawodników 40 zł 70 zł
Zawodnicy od 901 do 1800 50 zł 80 zł
Zawodnicy od 1801 do 1950 60 zł 90 zł

 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu V Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

 1. Tylna 14

90-324 Łódź

Tel./fax 042 674 88 16

www.oirplodz.pl

e-mail: mistrzostwa@oirplodz.pl

 

R E G U L A M I N

II MISTRZOSTW POLSKI

RADCÓW PRAWNYCH i APLIKANTÓW RADCOWSKICH

w Biegu na 10 km

w 2015 w Łodzi

 

Organizatorzy:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

pod patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

 

 1. CEL ZAWODÓW

Celem   zawodów   jest   popularyzacja   sportu i kultury fizycznej, w szczególności lekkiej atletyki, upowszechnianie aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie poziomu sportowego  pośród radców prawnych i aplikantów radcowskich, wyłonienie najlepszych biegaczy wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz integracja środowiska radców prawnych  aplikantów radcowskich.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 29 sierpnia 2015 roku w Łodzi w ramach V Biegu Fabrykanta.

 

 1. UCZESTNICY

Prawo  startu  w  zawodach  posiadają wszystkie osoby wykonujące w Polsce czynnie  zawód radcy prawnego oraz aplikanci radcowscy.

 

 1. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:

 1. a)    open,
 2. b)    grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,

Kobiety                                                                      Mężczyźni

GRUPA    WIEK  (rok urodzenia)             GRUPA  WIEK (rok urodzenia)

 

I            od 56 lat (1959 r. i wcześniej)          I       od 56 lat (ur. 1959 r. i wcześniej)

 

II   46 – 55 lat      (ur.  1960 – 1969)             II           46-55 lat   (ur. 1960 – 1969)

III  36 – 45 lat     (ur. 1970 – 1979)              III          36-45 lat   (ur. 1970 – 1979)

IV  do  35 lat      (ur. w  1980 r. i później)    IV     do 35 lat       (ur. w 1980 r. i później)

 1. c)    drużynowej.

                                                                                                                                                      

 

 1. INFORMACJE

Bieżące  informacje  podawane  będą  na stronie internetowej organizatora oraz, w dniu zawodów, w Biurze Zawodów.

 

 1. ZGŁOSZENIA, NUMERY STARTOWE
 2. Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać na stronie internetowej organizatora Biegu www.biegfabrykanta.pl., zaznaczając w odpowiedniej rubryce wolę udziału w II Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów
 3. Uczestnicy MPRP zobowiązani są do uiszczenia wpisowego zgodnie z regulaminem V Biegu Fabrykanta.
 4. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 5. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 7. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 8. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
 10. Wydawanie  numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów. Szczegółowy termin zostanie wskazany na stronie internetowej organizatora Biegu Fabrykanta
 11. Uczestnik otrzymuje informację o wynikach w drodze komunikatu organizatora bezpośrednio po zawodach w formie ogłoszenia w okolicy mety oraz na stronie internetowej organizatora V Biegu Fabrykanta.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu V Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.
 3. Dla ustalenia zajętego miejsca w zawodach brany będzie pod uwagę mierzony elektronicznie, indywidualnie dla każdego uczestnika, czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) uzyskany przez zawodnika.
 4. Do wyniku końcowego klasyfikacji drużynowej będą brane najlepsze wyniki 4 zawodników reprezentujących daną okręgową izbę radców prawnych bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych czterech zawodników.
 5. Start Biegu  – 29 sierpnia 2015 roku, godzina 17:00.
 6. Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi 90 minut od chwili startu.

 

 1. USTALENIE WYNIKÓW

We  wszystkich  grupach zostanie ustalona kolejność  miejsc  według czasu netto.

W razie gdy w danej grupie nie zgłosi się do startu więcej niż dwie osoby, grupa ta klasyfikowana będzie łącznie z najbliższą młodszą grupą wiekową.

 

 1. INTERPRETACJA REGULAMINU

Prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  Organizatorowi.

 

 1. RYZYKO STARTU
 2. Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 

11.NAGRODY I DYPLOMY

Organizator zapewnia puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej, trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej oraz trzech najlepszych drużyn.

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content