Komunikaty

15 lutego 2016

21-28.05.2016 – Ogólnopolskie spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”

Warszawa, dnia 12.02.2016 r.

 

 

Przewodniczący Klubu Seniora

wszystkie izby

W ślad za Komunikatem Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r. przesyłam poniżej dodatkowe informacje w sprawie ogólnopolskiego spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”, proszę o zapoznanie zainteresowanych radców prawnych seniorów Waszej Izby.

Termin imprezy- 21-28.05.2016 z pobytem w OSW „Drogowiec” w Pokrzywnej k/ Głuchołaz.

 

Dojazd do Pokrzywnej autobusem PKS z dworca PKS, położonego obok dworca PKP.

Bezpośrednio z Opola do Pokrzywnej (kierunek Głuchołazy) w sobotę, wg aktualnego rozkładu jazdy – Opole 9.30 – Pokrzywna. 11.08, Opole. 17.30 – Pokrzywna 19.06 Opole 18.30, Pokrzywna 20.11, lub z Opola do Prudnika (w sobotę) o godz. 9.30, 12.00, 13.00, 17.30. Z Prudnika do Pokrzywnej kolejnym autobusem o godz. – 11.50, 12.30, 13.40, 14.30, 15.30,16.20, 17.15, 18.50, 19,55. Uwaga: Z Prudnika można dojechać do Pokrzywnej taxi odległość ok. 10

km.

21.05.2016 ( sobota) przyjazd uczestników do OSW „Drogowiec” w Pokrzywnej, zakwaterowanie, obiadokolacja.

Szczegółowy program imprezy zostanie przedstawiony w czasie obiadokolacji.

Należność za pobyt – 560 zł/osoby uprzejmie proszę zapłacić jednorazowo przelewem na konto:

BGK 73 11 30 12 1900 26 310297200004 w terminie do dnia 31 marca 2016 r. z dopiskiem: Ziemia Opolska 21.05.16-28.05.16 – radca prawny – imię i nazwisko uczestnika.

 

Przewodniczący

Kapituły Funduszu Seniora

Mieczysław Humka

 

 

Poprzedni komunikat
Następny komunikat
Content