Komunikaty

16 stycznia 2020

Informacja z  posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 23 grudnia 2019 r.

Informacja z  posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 23 grudnia 2019 r.   Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Pani mec. Ireny Tarnawskiej.   Zebrani chwilą ciszy uczcili śmierć zmarłej Koleżanki.   Porządkiem obrad posiedzenia były objęte następujące sprawy:   Skreślenie Pani Mec. Ireny Tarnawskiej z listy radców prawnych prowadzonej przez […]

Czytaj więcej
5 grudnia 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 05 listopada 2019 r.

  Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 05 listopada 2019 r.     Porządkiem posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:   Dziekan przedstawił wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Uchwałę w podjęto jednogłośnie.     […]

Czytaj więcej
Aplikacja
28 listopada 2019

Dziennik zajęć aplikanta radcowskiego

Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku uprzejmie informuje aplikantów, że w grudniu kończy się rok szkoleniowy 2019. W związku z powyższym aplikanci, po zakończeniu zajęć teoretycznych, praktycznych i po przystąpieniu do kolokwium przewidzianych programem aplikacji, winni złożyć dzienniki zajęć do sekretariatu Ośrodka Szkolenia w następujących terminach: – do 20 grudnia aplikanci, którzy przystąpią do kolokwiów poprawkowych […]

Czytaj więcej
31 października 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 8 października 2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 8 października 2019 r. Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Pani Mec. Jadwigi Jędrzejczak-Drygalskiej.   Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Koleżanki.     Porządkiem posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:   Skreślenie na skutek śmierci radcy prawnego Jadwigi Jędrzejczak-Drygalskiej z listy radców prawnych prowadzonej […]

Czytaj więcej
13 sierpnia 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 2 lipca 2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 2 lipca 2019 r.   Posiedzeniu Rady przewodniczyła Wicedziekan Ewa Jezierewska. Wicedziekan poddała pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   Wicedziekan poinformowała zebranych o śmierci radcy prawnego Kolegi Innocentego Wojciechowskiego. Pamięć Mecenasa Innocentego Wojciechowskiego uczczono chwilą milczenia.   Jednogłośnie podjęto […]

Czytaj więcej
13 sierpnia 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 4 czerwca 2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 4 czerwca 2019 r.     Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek. Dziekan poddał pod głosowanie porządek obrad.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   Dziekan poinformował Członków Rady o zgonie radcy prawnego Kolegi Michała Trowskiego.   Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Pana […]

Czytaj więcej
21 maja 2019

Informacja z posiedzenia Rady 7 maja 2019

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 07 maja 2019 r.   Porządkiem obrad posiedzenia Rady (przyjętym jednogłośnie) zostały objęte następujące sprawy:   Dziekan poinformował o zgonie radcy prawnego Edmunda Rzeszotarskiego.   Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć Kolegi.   Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu, na skutek śmierci, radcy prawnego Edmunda […]

Czytaj więcej
8 kwietnia 2019

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 5 marca 2019 r.

INFORMACJA     z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 5 marca 2019 r.     Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:     1. Skreślenie radcy prawnego z listy prawników zagranicznych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku oraz skreślenie dwojga radców prawnych z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP […]

Czytaj więcej
5 lutego 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r.

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r.         W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, radcy prawnego Pawła Adamowicza, Dziekan Jerzy Mosek przedstawił sylwetkę Zmarłego. Wskazał na Jego dokonania w rozwoju Gdańska, działania w obronie samorządności i demokracji oraz wzorowe współdziałanie z […]

Czytaj więcej
5 lutego 2019

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 18 grudnia 2018 r

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 18 grudnia 2018 r. Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku.   Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy:   Skreślenie Kol. Lucjana Kawczyńskiego z listy radców prawnych na skutek zgonu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Członkowie Rady chwilą milczenia uczcili pamięć […]

Czytaj więcej
17 grudnia 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 13 listopada 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 13 listopada 2018 r. Porządkiem obrad posiedzenia Rady zostały objęte następujące sprawy: 1. Przeniesieniu wpisu aplikanta na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez OIRP w Poznaniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Wpisy na […]

Czytaj więcej
22 listopada 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 02.10.2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 2 października 2018 r. Porządkiem obrad posiedzenia zostały objęte następujące sprawy: 1. Dziekan poinformował członków Rady o zgonie radcy prawnego Lidii Jabłońskiej. Pamięć zmarłej Koleżanki uczczono minutą ciszy. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Lidii Jabłońskiej z listy radców prawnych prowadzonej […]

Czytaj więcej
Aplikacja
7 listopada 2018

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO – Universität zu Köln i Uniwersytet Gdański

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach kolejnej edycji Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproszenie adresowane jest do studentów prawa i administracji wszystkich uczelni wyższych, doktorantów oraz aplikantów i praktyków (warunek dobra znajomość j. niemieckiego), a także tłumaczy i lektorów języka niemieckiego.  Organizatorami Kursu są: Institut für Ostrecht der Uniwersität […]

Czytaj więcej
12 października 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 04 września 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 04 września 2018 r. Porządkiem obrad posiedzenia zostały objęte następujące sprawy: Dziekan poinformował członków Rady o zgonie radcy prawnego Zbigniewa Mielczarka oraz o zgonie radcy prawnego Ludwika Góreckiego. Pamięć zmarłych Kolegów uczczono minutą ciszy. 1. Jednogłośnie podjęto uchwały o skreśleniu na skutek śmierci […]

Czytaj więcej
14 września 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 3 lipca 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 3 lipca 2018 r.   Porządkiem obrad posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:   Skreślenie, na skutek śmierci, Pani Mecenas Stanisławy Prokopowicz z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Pamięć zmarłej Koleżanki uczczono minutą ciszy Skreślenie, na wnioski własne, […]

Czytaj więcej
4 lipca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 12 czerwca 2018 r.   Porządkiem obrad zostały objęte następujące sprawy;   Skreślenia z listy radców prawnych, wskutek śmierci, dwojga radców prawnych:   Małgorzaty Filbrand oraz Zdzisława Gruszczyńskiego.   Członkowie Rady uczcili pamięć Koleżanki i Kolegi chwilą ciszy.   Skreślenie na listę radców […]

Czytaj więcej
4 lipca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 8 maja 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 8 maja 2018 r.   Porządkiem obrad zostały objęte następujące sprawy:   Jednogłośnie podjęto dwie uchwały o skreśleniu Koleżanki i Kolegi radców prawnych, na wniosek własny, z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku.   Po rozpoznaniu wniosków o wpis na […]

Czytaj więcej
26 czerwca 2018

Dostępne 4 miejsca na Międzynarodowej Letniej Szkole Prawa Własności Intelektualnej 27-30.06.2018

Z związku z objęciem przez nasza Izbę patronatu nad wydarzeniem dysponujemy jeszcze 4 miejscami do wykorzystania przez radców prawnych i aplikantów. Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe w sekretariacie Izby na Nowych Ogrodach.   Informujemy Państwa, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku objęła swym patronatem Międzynarodową Letnią Szkołę Prawa Własności Intelektualnej „IP in the Creative Sector” […]

Czytaj więcej
27 kwietnia 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 9 kwietnia 2018 r. Porządkiem obrad posiedzenia Rady zostały objęte następujące sprawy:   Skreślenie z listy radców prawnych wskutek nie uiszczania składek członkowskich. Radca prawny, prawidłowo zawiadomiona, nie stawiła się na posiedzeniu Rady. Stan sprawy (w tym zaległość w opłacaniu składek przez Radcę […]

Czytaj więcej
19 kwietnia 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 6 marca 2018 r. godz. 17.00

Informacja   z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 6 marca 2018 r. godz. 17.00   Porządkiem posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku zostały objęte następujące sprawy:   Kierownik szkolenia aplikantów Kol. Tadeusz Jackowski przedstawił listę aplikantów radcowskich, którzy ukończyli aplikację radcowską w 2016 roku i nadal znajdują się na liście aplikantów. […]

Czytaj więcej
Aplikacja
26 marca 2018

Konkurs „Przyszłość rynku pracy oraz prawa pracy”

Kancelaria prawna DLA Piper startuje z konkursem na esej o przyszłości rynku pracy oraz prawa pracy! Swoje prace możecie przesyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres: konkurs2018@dlapiper.com Do wygrania laptop, tablety, zestawy książek prawniczych oraz płatne staże w kancelarii DLA Piper! Partnerem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad Konkursem […]

Czytaj więcej
13 marca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 6 lutego 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 6 lutego 2018 r. Posiedzeniu Rady OIRP w Gdańsku wobec nieobecności Dziekana Jerzego Moska przewodniczyła Wicedziekan Ewa Jezierewska. 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu Aplikantki z listy aplikantów prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku, ze względu na niezaliczenie przez Nią po raz drugi […]

Czytaj więcej
13 marca 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2017 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2017 r. Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek. Porządkiem obrad objęte zostały następujące sprawy: 1. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu na skutek śmierci Witolda Karlińskiego z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę OIRP w Gdańsku. 2. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu […]

Czytaj więcej
13 lutego 2018

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 09 stycznia 2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 09 stycznia 2018 r.     Posiedzeniu Rady przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek.   Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych radców prawnych: Koleżanki Barbary Barbarowicz i Kolegi Piotra Stępnia. Dziekan przedstawił sylwetki Zmarłych. Podkreślił zaangażowanie Barbary Barbarowicz w działanie na rzecz samorządu radców prawnych.   […]

Czytaj więcej
Aplikacja
6 grudnia 2017

Dziennik zajęć aplikanta radcowskiego

Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku uprzejmie informuje aplikantów, że w grudniu kończy się rok szkoleniowy 2017. W związku z powyższym aplikanci, po zakończeniu zajęć teoretycznych, praktycznych i po przystąpieniu do kolokwium przewidzianych programem aplikacji, winni złożyć dzienniki zajęć do sekretariatu Ośrodka Szkolenia w następujących terminach: – I rok: do 13.12.2017 – II rok: do 15.12.2017 […]

Czytaj więcej
19 października 2017

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 05.09.2017

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 5 września 2017 roku Posiedzenie Rady w dniu 5 września br. przebiegło, jak niżej: Przewodniczył Dziekan Jerzy Mosek, który poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kolegów: Pana mecenasa Leszka Jankowskiego i […]

Czytaj więcej
21 sierpnia 2017

Informacja posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 18 lipca 2017 roku

Informacja posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 18 lipca 2017 roku     Porządkiem posiedzenie Rady OIROP w Gdańsku w dniu 18.07.2017r. objęte były następujące sprawy:   Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych.   Po zapoznaniu się z wnioskiem radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych jednogłośnie […]

Czytaj więcej
21 lipca 2017

Wyraźmy brak zgody na zmiany prawa godzące w niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską

21.07.2017 r.  o 21:00 znów spotykamy się przed budynkiem Sądu Okręgowego w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 30/34), aby głośno zamanifestować brak zgody na upolitycznienie Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i prezesów sądów powszechnych! Domagamy się weta Prezydenta! Do Koleżanek i Kolegów radców prawnych i aplikantów radcowskich – od 20:30 przed wejściem do siedziby OIRP (ul. […]

Czytaj więcej
22 czerwca 2017

Z dniem 31 grudnia 2017r. kończy się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych

Koleżanki i Koledzy Z dniem  31 grudnia 2017r. kończy się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku W trakcie trzyletniego cyklu szkoleniowego każdy radca prawny zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu […]

Czytaj więcej
17 czerwca 2017

Zaproszenie do Centrum Prasowego i Ośrodka Ekspertów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,   Zapraszamy Państwa do udziału w trzech nowych projektach, których celem jest zbudowanie rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego. Centrum Prasowe i Ośrodek Ekspertów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku   Celem projektu jest zbudowanie rozpoznawalności zawodu radcy prawnego, dobrego przekazu medialnego, tj. postrzegania radcy prawnego jako profesjonalisty – jednocześnie […]

Czytaj więcej
25 kwietnia 2017

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 4 kwietnia 2017 r.     Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy: Wnioski dwóch radców prawnych o wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim. Sprawę zreferował Dziekan Jerzy Mosek. Jednogłośnie podjęto uchwały o wpisie na listę radców prawnych prowadzoną przez […]

Czytaj więcej
23 marca 2017

IV edycja Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego – Uniwersytet Łódzki

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego. Studia zostały powołane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. Zgłoszenia do 9 kwietnia 2017 r. Program studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne: 1. Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego, 2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości […]

Czytaj więcej
23 marca 2017

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku odbytego w dniu 7 marca 2017 r.

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Gdańsku odbytego w dniu 7 marca 2017 r.   Porządkiem obrad posiedzenia objęte zostały następujące sprawy.   Skreślenie radcy prawnego z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez dwóch radców prawnych – w związku z podjęciem pracy w […]

Czytaj więcej
9 marca 2017

Konferencja w SGH na temat unikania opodatkowania i bezpieczeństwa państwa

Konferencja w SGH na temat unikania opodatkowania i bezpieczeństwa państwa   16 marca konferencja „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” przyciągnie do SGH specjalistów zajmujących się tą tematyką. Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Krajowa Izba Radców Prawnych jest naszym patronem instytucjonalnym. Szef CAiSP SGH, prof. Dominik […]

Czytaj więcej
28 lutego 2017

Informacja z posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku odbytego w dniu 7 lutego 2017 r.

Informacja z posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Gdańsku odbytego w dniu 7 lutego 2017 r.   Porządkiem obrad posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku w dniu 7 lutego 2017r. zostały objęte następujące sprawy:   Skreślenie z listy radców prawnych OIRP w Gdańsku dwóch radców prawnych – na wniosek własny. Obie uchwały podjęto jednogłośnie.   […]

Czytaj więcej
21 lutego 2017

Zaproszenie na treningi koszykarskie

Komisja ds. sportu, turystyki i kultury OIRP Gdańsk serdecznie zaprasza członków naszego samorządu do treningów koszykarskich. W szczególności poszukiwane są osoby aktywnie (lub w przeszłości) uprawiające ten sport, ale mile widziani są także pasjonaci koszykówki bez takiego doświadczenia. Informacji udziela kapitan reprezentacji kolega r.pr. Paweł Kuropatwa e-mail: pawelkuropatwa@o2.pl.   Serdecznie zapraszamy!   Marcin Czugan Przewodniczący […]

Czytaj więcej
13 lutego 2017

W sprawie wypełnienia obowiązku szkoleniowego

Gdańsk, dnia 19.12.2016r.   Szanowni Państwo, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku przypomina, iż radcowie prawni mają ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania .  Zgodnie z postanowieniem Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 103/IX/2015 z dnia 11.12.2015r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań […]

Czytaj więcej
3 lutego 2017

Do aplikantów – VI Edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

Szanowni Państwo, Kontynuując pięcioletnią współpracę, uprzejmie informuję o rozpoczęciu VI Edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, kierowanego do aplikantów radcowskich i adwokackich z całej Polski. Jest to największy w Polsce konkurs typu moot-court (symulacje rozpraw), w czasie którego aplikanci próbują swoich sił w roli pełnomocników stron w postępowaniu arbitrażowym. Zapraszamy do udziału aplikantów wszystkich okręgowych izb radców […]

Czytaj więcej
30 stycznia 2017

Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów Busko Zdrój 2017

  Rzecznicy Funduszu Seniora                                                    Okręgowych Izb Radców Prawnych               wszyscy                   Dotyczy:  Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych  seniorów w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju   od 23  kwietnia 2017 r. do 06 maja  2017 r.     Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie […]

Czytaj więcej
17 stycznia 2017

lIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w szachach Kazimierz Dolny 6-8.01.2017 r.

lIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w szachach Kazimierz Dolny 6-8.01.2017 r. W imprezie współorganizowanej przez  Lubelską Izbę Lekarską , Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie  oraz Stowarzyszenie Szachistów Szachpol w Łukowie, uczestniczyło łącznie prawie osiemdziesiąt osób. W ramach Mistrzostw rozegrano łącznie dwa turnieje – w piątkowy wieczór  turniej w tzw. szachach błyskawicznych, zaś w sobotę w tzw. szachach szybkich. We wszystkich imprezach […]

Czytaj więcej
Aplikacja
22 grudnia 2016

Komunikat dla osób rozpoczynających aplikację radcowską w styczniu 2017 roku

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku uprzejmie informuje, iż uroczyste ślubowanie oraz inauguracja I roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. o godzinie 14.00 w Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3. Obecność na ślubowaniu jest obowiązkowa Jednocześnie informujemy, iż zajęcia szkoleniowe dla wszystkich aplikantów I roku rozpoczną się w […]

Czytaj więcej
7 grudnia 2016

Odwołane szkolenie 13.12.2016 r. „Termin i skutki uchybienia terminowi w postępowaniu cywilnym”, wykładowca SSO Teresa Karczyńska-Szumilas

Okręgowa Izba Radców Prawnych informuje, iż szkolenie  nt. „Termin i skutki uchybienia terminowi w postępowaniu cywilnym” – wykładowca SSO Teresa Karczyńska-Szumilas, które miało być przeprowadzone w dniu 13.12.2016 r. o godz. 17:00 zostaje odwołane. Nowy termin w/w szkolenia zostanie wyznaczony w styczniu 2017 r. o czym Izba poinformuje na stronie internetowej.

Czytaj więcej
Sport
8 listopada 2016

Zaproszenie do udziału w Biegu Niepodległości w Gdyni

Komisja ds. sportu, turystyki i integracji OIRP Gdańsk serdecznie zaprasza wszystkich biegających radców prawnych i aplikantów do udziału w Biegu Niepodległości w Gdyni, który odbędzie się 11 listopada 2016 roku o godz. 15.00. Jeśli zapisy okażą się już niemożliwe, zapraszamy do kibicowania! Jest ono szczególnie potrzebne podczas zmagań na trasie. Obecność kibiców jest dla nas […]

Czytaj więcej
Sport
27 października 2016

III OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW W TENISIE ZIEMNYM 2016 Lublin 3-4.12.2016

III OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW W TENISIE ZIEMNYM 2016 Pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby Radców Prawnych w Lublinie. Termin: 3-4 grudnia 2016 roku. Miejsce: Lubelski Klub Tenisowy, Lublin, al. Zygmuntowskie 4. Uczestnicy: adwokaci, komornicy, notariusze, […]

Czytaj więcej
Ogólne
24 października 2016

INFORMACJA z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 11 października 2016 r.

INFORMACJA  z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniu 11 października 2016 r. W dniu 11 października 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OIRP w Gdańsku nowej kadencji. Posiedzenie otworzył uroczyście Dziekan Jerzy Mosek i przedstawił porządek obrad, którym zostały objęte następujące sprawy: Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu Kolegów: Mstysława […]

Czytaj więcej
19 października 2016

Relacja ze szkolenia dotyczącego praw kobiet w Sofii

Prezentujemy Państwu  relację autorstwa Koleżanki r. pr. Katarzyny Karpińskiej ze szkolenia dotyczącego praw kobiet zorganizowanego przez Bułgarską Fundację – Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) przy współpracy z Adwokatami z Minnesoty W ostatnim tygodniu września 2016 r. miałam możliwość uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym praw kobiet, które odbyło się w Sofii; była to pierwsza z trzech zaplanowanych […]

Czytaj więcej
18 października 2016

II Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej– Prawo Transportowe – Morze, Ląd, Powietrze

Pomorska Izba Adwokacka ma przyjemność poinformować, że w dniach 9-10 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się II Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej– Prawo Transportowe – Morze, Ląd, Powietrze pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary. Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące transportu morskiego, lądowego, […]

Czytaj więcej
14 października 2016

Zaproszenie do uczestnictwa w komisjach Rady

Rada OIRP w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów do działań na rzecz naszego samorządu w powstających komisjach. Planowane jest utworzenie m.in. następujących komisji przy  Radzie OIRP w Gdańsku: etyki i wykonywania zawodu; zagraniczna; socjalna; integracji, kultury i sportu; współpracy z ngo, samorządami i pomocy pro bono; medialnej i marketingu prawniczego. Zgłoszenia prosimy kierować […]

Czytaj więcej
5 października 2016

Konferencja ECONOMY, TAX & CRIME 2016 – 17-19.11.2016

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ                                                                                                                ECONOMY, TAX & CRIME 2016 Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3 Konferencja ma na celu wymianę poglądów między przedstawicielami różnych środowisk, które mają zawodową styczność z przestępczością podatkową i gospodarczą.   Podczas konferencji omawiane i dyskutowane będą tematy związane z: oszustwami w sferze […]

Czytaj więcej
Ogólne
29 września 2016

Informacja z posiedzenia Rady OIRP w Gdańsku 13.09.2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 13 września 2016 r. w siedzibie OIRP Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 35   Porządek posiedzenia Rady objęte zostały następujące sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia medycznego radców prawnych. Rada większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę […]

Czytaj więcej
26 września 2016

Zawody biegowe o puchar Dziekana OIRP w Katowicach

R E G U L A M I N   ZAWODÓW BIEGOWYCH I NORDIC WALKING O PUCHAR DZIEKANA OIRP W KATOWICACH   Organizatorzy: Tyskie Stowarzyszenie Sportowe                              Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach   Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.             CEL ZAWODÓW Celem   zawodów   jest   popularyzacja   sportu i kultury fizycznej, w tym, upowszechnianie […]

Czytaj więcej
Ogólne
18 września 2016

KONFERENCJA Z WYSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM Z UDZIAŁEM ANGIELSKICH ADWOKATÓW

“ Występowanie przed sądem – sztuka czy rzemiosło?” KONFERENCJA Z WYSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM Z UDZIAŁEM  ANGIELSKICH ADWOKATÓW WE WROCŁAWSKIEJ OIRP   Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie OIRP we Wrocławiu uhonorowanym II miejscem w konkursie ogłoszonym przez KRRP na najlepszy projekt zagraniczny. W dniu 30 września 2016 r. wybitni angielscy adwokaci poprowadzą szkolenie dla aplikantów […]

Czytaj więcej
12 września 2016

Szkolenie z mediacji OIRP Bydgoszcz

Działając w imieniu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy uprzejmie informuję o trwających zapisach na następujące szkolenia 1/ Zostań mediatorem- szkolenie podstawowe z mediacji   Termin szkolenia: 30 wrzesień, 1, 7,8,14,15 październik  2016r. piątki od godź. 13.00- 19.00, soboty, niedziele od 9.00-16.00 Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy 12 osobowe Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych […]

Czytaj więcej
Ogólne
9 września 2016

Poszukiwani radcowie prawni specjaliści od prawa medycznego

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przygotowuje szkolenia dla lekarzy, którzy chcieliby zostać biegłymi sądowymi. OIL zwróciła się do OIRP w Gdańsku z propozycją wsparcia przy przygotowaniu tego projektu. OIL poszukuje radców – specjalistów od prawa medycznego i/lub spraw dotyczących uszczerbku na lub utraty zdrowia – chcących pomóc przy opracowaniu programu szkolenia (konsultacje), jak również zainteresowanych […]

Czytaj więcej
Seniorzy
25 sierpnia 2016

Informacja z przebiegu wycieczki autokarowej Seniorów do Warszawy

Informacja z przebiegu wycieczki autokarowej  do Warszawy zorganizowanej przez Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 27 – 31 maja 2016 roku. Jak wszystkie dotychczasowe wyjazdy rekreacyjno- integracyjne, organizowane przez Klub Seniora przy OIRP w Gdańsku, także wycieczka do Warszawy cieszyła się przepiękną, słoneczną pogodą. Temperatura w cieniu dochodziła do +30º […]

Czytaj więcej
Seniorzy
18 lipca 2016

Pomorze Zachodnie i Berlin – wycieczka seniorów

Gdańsk, 15 07 2016                                                                                                                      CZŁONKOWIE                                                                                                                   KLUBU SENIORA                                                                                                                              przy                                                                                                                 O.I.R.P. w Gdańsku   Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach cyklicznych członków Klubu informuję, że wycieczka do Szczecina i okolic z jednodniowym zwiedzaniem Berlina odbędzie się   w dniach 12 – 16 września b.r. Program wycieczki przedstawiam w załączeniu. Koleżanki i Koledzy, którzy zdecydują się […]

Czytaj więcej
Sport
8 lipca 2016

XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników 7-11.09.2016

W tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa do Szczecina, gdzie w dniach od 7 do 11 września 2016 r. odbędzie się XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Stowarzyszenie Ogólnopolska Spartakiada Prawników Szczecin 2016. Spartakiada to coroczne rozgrywki skupiające przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych w Polsce. Obejmują one wiele sportów indywidualnych (m.in. lekkoatletyka, tenis, squash, badminton, […]

Czytaj więcej
Ogólne
6 lipca 2016

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne radców prawnych i ich osób bliskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Rada OIRP w Gdańsku rozważa zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego radców prawnych i ich osób bliskich (małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci pozostające na utrzymaniu radcy prawnego). Ubezpieczającym (stroną umowy ubezpieczenia) byłaby Izba, ubezpieczonymi natomiast byliby radcowie prawni i Ich bliscy. Ubezpieczenie to umożliwiałoby skorzystanie z bardzo dużego zakresu usług medycznych (porady […]

Czytaj więcej
Seniorzy
15 czerwca 2016

Zmiana godziny wyjazdu autokaru – wycieczka seniorów do Słupska

Gdańsk 14.06.2016                                                                                                                          Klub Seniora                                                                                        przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych                                                                                                                  w Gdańsku   Koleżanki i Koledzy, którzy zgłosili swój udział w jednodniowej wycieczce do Słupska i okolic, i wpłacili do naszej Izby część jej kosztów w kwocie 50 zł informuję, że nastąpiła zmiana godziny wyjazdu autokaru o jedna godzinę wcześniej. I tak: […]

Czytaj więcej
31 maja 2016

Komunikat w sprawie zmian w wysokości opłat za czynności radców prawnych

Komunikat w sprawie zmian w wysokości opłat za czynności radców prawnych   Wobec pojawiających się w mediach informacji sugerujących, iż zapadła już decyzja w sprawie obniżenia opłat za czynności radców prawnych uprzejmie informujemy, że na dzień 31 maja 2016 r., do Krajowej Rady Radców Prawnych nie wpłynęły żadne projekty obejmujące swoją materią obecną treść rozporządzeń […]

Czytaj więcej
Ogólne
15 maja 2016

XIII Święto Prawników, 19 maja Krakow

Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Ars Legis im. Św. Ivo Helory patrona prawników serdecznie zapraszamy na XIII Święto Prawników, które odbędzie się 19 maja br. w Krakowie. Centralnym punktem tegorocznych obchodów będzie seminarium naukowe pt. „Jaki Trybunał?”, którego celem jest dokonanie rzetelnej, prawnej i apolitycznej analizy trwającego sporu wokół TK w kontekście funkcji, jaką w krajach europejskich pełni […]

Czytaj więcej
Ogólne
11 maja 2016

Środki komunikacji elektronicznej jako podstawowa forma doręczeń w postępowaniach podatkowych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r. poz. 1649) informujemy, że zmianie uległ sposób doręczania pism przez organ podatkowy oraz forma udzielania pełnomocnictw do reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej. […]

Czytaj więcej
Ogólne
11 maja 2016

Poszukiwane osoby do Rady fundacji

Szanowni Państwo, Poszukuje ta drogą za pośrednictwem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdansku osoby, a chciałbym, żeby był to radca prawny/aplikant radcowski, której to osobie chciałbym zaproponować uczestnictwo w Radzie Fundacji jakiej jestem w trakcie powoływania. Chciałbym, aby w tej Radzie zasiadały osoby o różnych specjalnościach zawodowych, takich jak architekt projektant, architekt krajobrazu, ekonomista, specjalista […]

Czytaj więcej
10 maja 2016

Zaproszenie do udziału w w Tygodniu Konstytucyjnym – 28.05-4.06.2016

Komisja Praw Człowieka zaprasza wszystkich radców prawnych do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy – radcowie prawni, adwokaci, sędziowie prokuratorzy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz aplikanci, przeprowadzą lekcje […]

Czytaj więcej
10 maja 2016

Udział Izby w zespole ds. Modelu Imigrantów

Informujemy, że radcowie prawni naszej Izby biorą udział w pracach zespołu ds. modelu imigrantów Urzędu Miasta Gdańska. Szersze informacje o inicjatywie dostępne są na stronie gdansk.pl/migracje. Dostępne są m.in. zapis video czatu w sprawach migracji http://www.gdansk.pl/migracje/Imigranci-ktorzy-zostali-gdanszczanami-wideo,a,53043 czy pojawiła się relacja i rozmowa z mentorami Gdańska w zakresie migracji z Eurocities http://www.gdansk.pl/migracje/Belgijka-i-Hiszpan-Imigranci-Super-Gdansk-jest-gotowy,a,52169

Czytaj więcej
Sport
26 kwietnia 2016

V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie -14.05.2016

Komisja Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie („Turniej”). Honorowy Patronat nad IV Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie. TERMIN: Turniej rozpocznie się 14 maja 2016 roku o godzinie 10:00. Oficjalne […]

Czytaj więcej
25 kwietnia 2016

Oferta specjalna LEX dla małych kancelarii porozumienie KRRP z Wolters Kluwer

Q dniu 13 kwietnia 2016 r.  zawarte zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Wolters Kluwer S.A ustalające warunki współpracy dotyczące wprowadzenia oferty specjalnej na pozyskanie licencji do korzystania z SIP LEX przez radców prawnych z tzw. małych kancelarii radcowskich (1-,2-,3-osobowych). Oferta obejmuje dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa oraz 4 moduły […]

Czytaj więcej
Aplikacja
24 marca 2016

Składka członkowska aplikanta radcowskiego

Zgodnie z uchwałą KRRP Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych – składka członkowska powinna być płacona miesięcznie do końca każdego miesiące którego dotyczy. Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania […]

Czytaj więcej
22 marca 2016

Informacja w sprawie odmowy udostępniania akt sądowych aplikantom

W związku z informacjami o powtarzających się przypadkach odmowy udostępnienia akt sądowych aplikantom adwokackim lub radcowskim Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do prezesów Sądów Rejonowych w Gdańsku oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku z prośbą o nadesłanie stosownych informacji. Uzyskane informacje przekazał Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku do wiadomości i […]

Czytaj więcej
Seniorzy
22 marca 2016

Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne pn. Piękna Ziemia Opolska

Opole, dnia 22.03.2016r.   Okręgowe Izby Radców Prawnych wszystkie Komisja d/s Seniorów przy OIRP w Opolu uprzejmie przypomina o możliwości zgłaszania się radców prawnych seniorów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym pn. Piękna Ziemia Opolska , które będzie miało miejsce w OSW „Drogowiec” w Pokrzywnej k/Głuchołaz w dniach 21.05.-28.05 2016r. Należnośc […]

Czytaj więcej
11 marca 2016

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO!!! ZAJĘCIA RUSZAJĄ W KWIETNIU 2016 R.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach kolejnej edycji Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproszenie adresowane jest do studentów prawa i administracji wszystkich uczelni wyższych, doktorantów oraz aplikantów i praktyków (warunek dobra znajomość j. niemieckiego), a także tłumaczy i lektorów języka niemieckiego.  Organizatorami Kursu są: Institut für Ostrecht der Uniwersität […]

Czytaj więcej
19 lutego 2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 02 lutego 2016 r.

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,   odbytego w dniu 02 lutego 2016 r.   Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia Rady, którym zostały objęte następujące sprawy:   Skreślenie z listy radców prawnych Kolegi Adama Drapińskiego wskutek zgonu. Rada, działając na podstawie art. 29 pkt 5 w […]

Czytaj więcej
Seniorzy
15 lutego 2016

21-28.05.2016 – Ogólnopolskie spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”

Warszawa, dnia 12.02.2016 r.     Przewodniczący Klubu Seniora wszystkie izby W ślad za Komunikatem Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r. przesyłam poniżej dodatkowe informacje w sprawie ogólnopolskiego spotkania integracyjno-wczasowego radców prawnych seniorów p.n. „ Piękna Ziemia Opolska”, proszę o […]

Czytaj więcej
29 stycznia 2016

Konferencja – Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych – 03.03.2016

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej — Uniwersytet Jagielloński zaprasza na konferencję Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości Dobiegają końca prace nad kompleksową reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych – należy się spodziewać przyjęcia nowych przepisów w pierwszej połowie 2016 r. Z punktu widzenia przedsiębiorców będą […]

Czytaj więcej
Ogólne
18 stycznia 2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 05.01.2016

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 5 stycznia 2016 r. w siedzibie ośrodka OIRP w Gdańsku przy ulicy Czajkowskiego   Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia Rady. Porządkiem posiedzenia zostały objęte następujące sprawy:     Skreślenie z listy radców prawnych w skutek zgonu. Rada, […]

Czytaj więcej
Seniorzy
18 stycznia 2016

Spotkania integracyjno-wczasowe radców prawnych seniorów w 2016 r.

 Komunikat Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r.   Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora:   […]

Czytaj więcej
Seniorzy
18 stycznia 2016

Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku-Zdroju – 24.04-07.05.2016

L.dz.       /2016                                                                        Warszawa, 07   styczeń 2016 roku    Rzecznicy Funduszu Seniora Okręgowych Izb Radców Prawnych            wszyscy             Dotyczy: Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju od 24 kwietnia 2016 r. do 07 maja 2016 r.   Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w […]

Czytaj więcej
Seniorzy
18 stycznia 2016

Turnus rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju 05.08.2016-19.08.2016

Uprzejmie komunikuję, że Kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781,-zł.). Kolejny OgólnopolskiTurnus Seniora tym razem, odbędzie się od 05.08.2016 r. – 19.08.2016 r., w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Lwigród” […]

Czytaj więcej
10 stycznia 2016

XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów Krynica Zdrój 3-6.03.2016 r.

W związku z ogłoszeniem terminu mistrzostw komisja ds. sportu serdecznie zachęca naszych doskonałych narciarzy do wzięcia udziału w zawodach. Informuję, że jest możliwość uzyskania dofinansowania do zawodów reprezentacji naszej izby. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio na adres bszolcnartowski@gmail.com lub na adres sekretariatu izby do 31 stycznia br.   XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych […]

Czytaj więcej
17 grudnia 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 01.12.2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku odbytego w dniu 1 grudnia 2015 r. w siedzibie OIRP Gdańsku     Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia. Porządkiem posiedzenia Rady w dniu 1 grudnia br. objęte zostały następujące sprawy:   Skreślenie z listy radców prawnych wskutek zgonu Kolegów:   […]

Czytaj więcej
11 grudnia 2015

Komunikat Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych 2016 r.

                                                                                                   Warszawa,  dnia 02 grudnia 2015r. K O M U N I K A T   Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych […]

Czytaj więcej
16 listopada 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 03.11.2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w siedzibie OIRP w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 35 Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia, którym objęte zostały następujące sprawy: 1. Skreślenie z listy radców prawnych na wniosek własny pięciorga radców prawnych.   […]

Czytaj więcej
13 listopada 2015

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej W nawiązaniu do przeprowadzonego w dniu 14.10.2015 r. losowania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zamieszczamy w załączeniu protokół z przeprowadzonego losowania wraz z wykazem wylosowanych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Czytaj więcej
9 listopada 2015

Konferencja – Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku, 3.12.2015

Konferencja – Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku Sąd Okręgowy w Gdańsku wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku organizuje w dniu 03 grudnia 2015r., w godzinach 10:00 – 14:00 w sali 336 budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku, konferencję Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.Konferencja jest skierowana do sędziów, przedstawicieli środowisk prawniczych i innych zainteresowanych stron. […]

Czytaj więcej
28 października 2015

III Turniej Sportów Rakietowych o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

Szanowni Państwo, Zawodnicy sportów rakietowych, Warszawska Izba Radców Prawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Turniej Sportów Rakietowych o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie, który odbędzie się 21 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Warszawie, na kortach klubu Warszawianka. Turniej rozgrywany jest w następujących konkurencjach: Konkurencja główna – Racketlon, obejmująca łącznie trzy dyscypliny: tenis […]

Czytaj więcej
28 października 2015

Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce

Szanowne Koleżanki i Koledzy Prawnicy   Uprzejmie informuję, że Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej postanowiła zorganizować Otwarte Mistrzostwa Polski Adwokatury w Siatkówce, w dniach 26-29 listopada 2015 r. w Ośrodku Olimpijskim i Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie. Rozgrywki są otwarte […]

Czytaj więcej
16 października 2015

Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwiązanie podstaw społecznych i obywatelskich uczniów

Dnia 23 września 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja pod tytułem „Mediacje rówieśnicze- szansą na rozwiązanie podstaw społecznych i obywatelskich uczniów”. Spotkanie uroczyście otworzyła Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie pani dr Krystyna Babiak wraz z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu panem Krzysztofem Józefowiczem.   Na niniejszym […]

Czytaj więcej
13 października 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – 06.10.2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 6 października 2015 r. w siedzibie OIRP Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 35   Porządkiem obrad posiedzenia Rady w dniu 06.10.2015r. objęte zostały następujące sprawy:   1. Wniosek radcy prawnego o skreślenie z listy radców prawnych – Rada, działając na podstawie art. […]

Czytaj więcej
8 października 2015

Tydzień Mediacji w Sądach Okręgu Gdańskiego – udział Ośrodka Mediacji OIRP Gdańsk

Informujemy, że w dniach 12-15.10.2015 r. odbędzie się Tydzień Mediacji a w dniu 15.10.2015 r. konferencja pt. Masz prawo do mediacji – nowe wyzwania i możliwości dla mediacji (s. 336 budynku SO w Gdańśku) godz. 10-14. Podczas konferencji radca prawny Piotr. T. Kubik wystąpi z odczytem nt. „Rola pełnomocnika w mediacji z uwzględnieniem aspektów związanych […]

Czytaj więcej
5 października 2015

Zakres informacji udzielanych telefonicznie przez pracowników sądów

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 89 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który wszedł w życie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r. ( Dz.U. 2015 poz. 925 ), od lipca 2015r. ograniczeniu uległ zakres informacji jawnych, jakie pracownicy sądów mają prawo udzielać pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe […]

Czytaj więcej
29 września 2015

Punktowana konferencja -Damages for violations of human rights, 22-23.20.2015

Zapraszamy serdecznie Koleżanki i Kolegów na konferencję naukową pt. Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 22-23.10.2015 r. Termin rejestracji przez formularz zgłoszeniowy: 8 października 2015 r. Ze względu na temat i rangę wydarzenia patronat objęła Krajowa Rada […]

Czytaj więcej
24 września 2015

Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Prawników na Jasną Górę

Ks.  dr  Tomasz  Czarnocki Krajowy Duszpasterz Prawników Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce   Szanowna Pani Dziekan Szanowny Panie Dziekanie Okręgowej Izby Radców Prawnych   Jako Krajowy Duszpasterz Prawników pragnę zaprosić do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Prawników na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę dnia 3 października br. na Jasnej Górze. Uprzejmie proszę, o ile jest […]

Czytaj więcej
23 września 2015

Seminarium nt. „ Zmiany w prawie spadkowym wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 – 29.09.2015

Szanowni Państwo, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku informuje, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku organizuje seminarium nt. „ Zmiany w prawie spadkowym wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie […]

Czytaj więcej
22 września 2015

W sprawie obowiązku udziału w szkoleniach zawodowych i jego dokumentowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w dniu 31 grudnia 2014r. skończył się Drugi Cykl Szkoleń Zawodowych. Kodeks Etyki Radcy Prawnego w art. 14 nakłada […]

Czytaj więcej
21 września 2015

Termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2015 oraz wezwanie do składania deklaracji

Obwieszczenie Na podstawie § 2 regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych NR 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r., wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2015 na dzień 10 października 2015 r., oraz wzywam radców prawnych […]

Czytaj więcej
Sport
16 września 2015

NOWY SEZON, NOWE NADZIEJE DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ OIRP GDAŃSK

Górny rząd od lewej: Krzysztof Ramczykowski, Marcin Czugan, Patryk Sacha, Korneliusz Głuchowski, Dolny rząd od lewej: Jarosław Karwowski, Sebastian Fischer, Dawid Szadaj, Krzysztof Jóźwiak, Rafał Gregorczyk.   NOWY SEZON, NOWE NADZIEJE DRUŻYNY OIRP GDAŃSK   Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zespół piłkarski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – ponownie – wystartuje w Piłkarskiej […]

Czytaj więcej
Sport
10 września 2015

Zawody Biegowe i Nordic Walking o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach, 17-18.10.2015

R E G U L A M I N   ZAWODÓW BIEGOWYCH I NORDIC WALKING O PUCHAR DZIEKANA OIRP W KATOWICACH   Organizatorzy: Tyskie Stowarzyszenie Sportowe                              Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach   Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.             CEL ZAWODÓW Celem   zawodów   jest   popularyzacja   sportu i kultury fizycznej, w tym, upowszechnianie […]

Czytaj więcej
Seniorzy
28 sierpnia 2015

Informacja z wycieczki Klubu Seniora do Kotliny Jeleniogórskiej

Informacja z wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej zorganizowanej przez Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 12-16 sierpnia 2015 r.       Kotlina Jeleniogórska związana jest ze słowiańskim plemieniem Ślężan, którzy zamieszkiwali tę krainę do ok II wieku n.e. Należy do dwóch wielkich regionów geograficznych: Sudetów i Niziny Śląskiej. Rzeźba Sudetów […]

Czytaj więcej
20 sierpnia 2015

Zapisy na XXVI Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników do 31.08.2015

XXVI OGÓLNOPOLSKA LETNIA SPARTAKIADA PRAWNIKÓW WARSZAWA 9–13 WRZEŚNIA 2015 ROKU Informujemy, że ze względu na dużą ilość zapytań o przedłużenie terminu zgłoszeń, Organizatorzy XXVI Ogólnopolskiej Letniej Spartakiady Prawników zdecydowali się wydłużyć ten termin do 31 sierpnia 2015 roku. Informacje dotyczące tej wielkiej sportowej imprezy, w szczególności dotyczące: programu, kosztów udziału, dyscyplin sportowych, imprez towarzyszących itp. […]

Czytaj więcej
10 sierpnia 2015

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2015 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą numer 94/IX/2015 uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin określa szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych, świadczących w Rzeczypospolitej Polskiej pomoc prawną w zakresie odpowiadającym czynnościom zawodowym radcy prawnego. Regulamin wszedł […]

Czytaj więcej
26 lipca 2015

Reprezentacja piłkarska OIRP – start w VII Piłkarskim Turnieju Środowisk Prawniczych

U góry od lewej: Krzysztof Ramczykowski, Marcin Czugan, Patryk Sacha, Korneliusz Głuchowski, U dołu od lewej: Jarosław Karwowski, Sebastian Fischer, Dawid Szadaj, Krzysztof Jóźwiak, Rafał Gregorczyk.   KOLEJNE PODIUM OIRP GDAŃSK! W dniu 20 czerwca br. w Sopocie odbył się organizowany przez Izbę Komorniczą w Gdańsku oraz Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku. Występowaliśmy […]

Czytaj więcej
26 lipca 2015

XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu możliwości zapisów na XXVI Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników. Przypominamy, że tegoroczna Spartakiada odbędzie się w dniach 9–13 września 2015 r. w Warszawie. Przez cztery dni entuzjaści sportów drużynowych i indywidualnych będą rywalizować o najwyższe wyróżnienia na tej największej sportowej imprezie dla prawników w 2015 roku. Zachęcamy do zapisów poprzez specjalny formularz […]

Czytaj więcej
17 lipca 2015

Pożegnanie Mistrza – radca prawny Kazimierz Mociewicz

Pożegnanie Mistrza Nie każdy w swoim życiu ma to szczęście aby spotkać na swojej drodze prawdziwego Mistrza. Kogoś takiego, kto uczy tajników sztuki zawodu i wprowadza w dojrzałe życie. Ja takie szczęście miałem             i dlatego  dziś pragnę oddać cześć mojemu Mistrzowi – radcy prawnemu Kazimierzowi Mociewiczowi, który wczoraj po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do […]

Czytaj więcej
17 lipca 2015

Salon Mediatora – kolejne spotkanie

Dnia 17 czerwca 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyło się spotkanie w ramach inicjatywy „Salonu Mediatora”. Była to już siódma edycja tej inicjatywy. Organizatorem i moderatorem spotkania była Pani Aleksandra Dymowska Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, które pełniła funkcje przewodniczącej spotkania oraz Pani Katarzyna Stryjek ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Natomiast koordynatorem spotkania […]

Czytaj więcej
Ogólne
17 lipca 2015

XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o uruchomieniu możliwości zapisów na XXVI Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników. Przypominamy, że tegoroczna Spartakiada odbędzie się w dniach 9–13 września 2015 r. w Warszawie. Przez cztery dni entuzjaści sportów drużynowych i indywidualnych będą rywalizować o najwyższe wyróżnienia na tej największej sportowej imprezie dla prawników w 2015 roku. Zachęcamy do zapisów poprzez […]

Czytaj więcej
Ogólne
7 lipca 2015

Szkolenia dla radców prawych z Elbląga

Rozpoczynamy cykliczne szkolenia dla radców prawnych zamieszkałych w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Elblągu. Szkolenia organizowane będą w budynku Biblioteki  Elbląskiej im. Cypriana Norwida, przy ul. Świętego Ducha 5, w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 17.00 do 19.00. Wykładowcą podczas pierwszych czterech wykładów będzie SSO Pani Teresa Karczyńska-Szumilas.   2 września 2015 r., godz. 17.00 […]

Czytaj więcej
Seniorzy
23 czerwca 2015

Zaproszenie i program wycieczki Pomezania – 12 lipca 2015

Członkowie Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Witam Koleżanki oraz Kolegów i zapraszam na jednodniową wycieczkę integracyjno – krajoznawczą po KrainiePomezanii w dniu 12 lipca b.r. wg załączonego poniżej programu. Autokar lub Bus do miejsc docelowych będzie odjeżdżał z Gdyni  –  z przed dworca kolejowego Gdynia Główna od strony budynku poczty o godz. […]

Czytaj więcej
Content