Komunikaty

Aplikacja
18 listopada 2015

Informacja dla aplikantów rozpoczynających od stycznia 2016 r. I rok szkoleniowy

  Ślubowanie i inauguracja Uroczyste ślubowanie oraz inauguracja pierwszego roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w miejscu i terminie ogłoszonym na stronie internetowej Izby. Przypominamy, że kandydat nabywa status aplikanta radcowskiego po złożeniu ślubowania. Obecność na ślubowaniu jest obowiązkowa.   Plan zajęć Szczegółowy plan zajęć na rok szkoleniowy 2016 zostanie umieszczony na stronie internetowej Izby po […]

Czytaj więcej
16 listopada 2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, 03.11.2015

Informacja z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w siedzibie OIRP w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 35 Posiedzenie otworzył Dziekan Rady Jerzy Mosek, który przedstawił porządek posiedzenia, którym objęte zostały następujące sprawy: 1. Skreślenie z listy radców prawnych na wniosek własny pięciorga radców prawnych.   […]

Czytaj więcej
13 listopada 2015

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej W nawiązaniu do przeprowadzonego w dniu 14.10.2015 r. losowania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zamieszczamy w załączeniu protokół z przeprowadzonego losowania wraz z wykazem wylosowanych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Czytaj więcej
9 listopada 2015

Konferencja – Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku, 3.12.2015

Konferencja – Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku Sąd Okręgowy w Gdańsku wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku organizuje w dniu 03 grudnia 2015r., w godzinach 10:00 – 14:00 w sali 336 budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku, konferencję Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.Konferencja jest skierowana do sędziów, przedstawicieli środowisk prawniczych i innych zainteresowanych stron. […]

Czytaj więcej