Komunikaty

5 października 2015

Zakres informacji udzielanych telefonicznie przez pracowników sądów

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 89 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który wszedł w życie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r. ( Dz.U. 2015 poz. 925 ), od lipca 2015r. ograniczeniu uległ zakres informacji jawnych, jakie pracownicy sądów mają prawo udzielać pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe […]

Czytaj więcej
29 września 2015

Punktowana konferencja -Damages for violations of human rights, 22-23.20.2015

Zapraszamy serdecznie Koleżanki i Kolegów na konferencję naukową pt. Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 22-23.10.2015 r. Termin rejestracji przez formularz zgłoszeniowy: 8 października 2015 r. Ze względu na temat i rangę wydarzenia patronat objęła Krajowa Rada […]

Czytaj więcej