Kodeks etyki radcy prawnego

akcja spoleczna header

 

Dbamy o rozwój regionu pomorskiego poprzez  kreowanie właściwych postaw etycznych w zawodzie Radcy Prawnego.

 

Nasz region to nasze dobro wspólne. Bezpieczeństwo, szybszy rozwój gospodarczy, środowisko i wiele innych dziedzin życia w województwie pomorskim dotyczy członków naszego samorządu.

W związku z wykonywaną przez Radców Prawnych codzienną pracą mają oni większy lub mniejszy wpływ na sytuacje naszego regionu. Ze strony OIRP w Gdańsku dbamy, by czynności wykonywane przez członków naszego pomorskiego samorządu były racjonalne i etyczne.

Zasady etyki radcy prawnego zostały uchwalone przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku. Na ich straży stoi specjalnie powołany do tego celu organ - Sąd dyscyplinarny.

Kodeks Etyki radcy prawnego

kliknij

PDF Uchwała Nr 152 VII 2010 KRRP z dnia 15.10.10 w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu (230,69 kB)

Treść kodeksu etyki przyjęta podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych w dniu 22 listopada 2014 r., znajduje się już na stronie www.kirp.pl
http://kirp.pl/etyka-wykonywanie-zawodu-i-orzecznictwo-dyscyplinarne/#kodeks