Eksperci

Szukaj:
Imię i Nazwisko
Exact matches only
Szukaj po tytule
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filtruj po specjalizacji
Prawo spółdzielcze
wspólnoty mieszkaniowe
Prawo mieszkaniowe
Prawo bankowe
Prawo mediów społecznościowych
Prawo cywilne
Prawo spadkowe
spory dotyczące nieruchomości
Prawo gospodarcze
Prawo instytucji i usług finansowych
kredyty konsumenckie i hipoteczne
sądowe postępowanie egzekucyjne
postępowanie cywilne
prawo przewozowe
prawo rodzinne
prawo ubezpieczeń gospodarczych
prawo konkurencji
ochrona konsumentów
prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo podatkowe
prawo karne skarbowe
prawo autorskie
prawo IT
umowy na programy komputerowe
Prawo nowych technologii
ochron danych osobowych
prawne aspekty mowy nienawiści
Prawo pracy
ochrona danych osobowych
alternatywne metody rozwiązywania sporów
Prawo upadłościowe i naprawcze
proces inwestycyjno budowlany
umowy gosodarcze
prawo i procedura administracyjna oraz sądowo administracyjna
Urządzenia przesyłowe i służebności przesyłu
spory z instytucjami bankowymi
kredyty walutowe (CHF)
Kodeks spółek handlowych
prawo energetyczne
odnawialne źródła energii
prawo knsumenckie
prawo konsumenckie
prawo w medycynie estetycznej i kosmetologii
Prawo oświatowe
Pomoc społeczna
Prawo samorządowe
Spółdzielnie mieszkaniowe
dane osobowe
prawo marketingu
Prawo medyczne
Prawo odszkodowawcze
windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
ubezpieczenia
nowe technologie i projekty IT

radca prawny Michał Sznycer

Dziedzina: prawo energetyczne, odnawialne źródła energii, prawo konsumenckie,
Lokalizacja: Gdańsk

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonuje zawód radcy prawnego od 2007 roku. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności sektora energetycznego (obrót i wytwarzanie energii elektrycznej) i budowlanego w tym także w zakresie zagadnień związanych z prawem konkurencji i konsumentów oraz zamówieniami publicznymi. Michał Sznycer specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej bieżącej obsługi prawnej, obsługi Zarządu, obsługi korporacyjnej, doradztwie prawnym w segmencie handlu hurtowego, w tym umów opartych na standardzie EFET, rynku lokalnym w tym handlu prawami majątkowymi (PMOZE, PMGM, PMEC, PMEF oraz wynikających z uprawnień do emisji gazów cieplarnianych) oraz obsługi prawnej sprzedaży detalicznej (wszystkie grupy taryfowe) w tym doradztwie w procesie TPA.

 

Od 2009 roku jest aktywnym członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) – największego w Polsce stowarzyszenia skupiającego spółki obrotu energię elektryczną zarówno na rynku hurtowym i detalicznym. Jest członkiem Zespołu ds. OZE i Efektywności energetycznej (ZOKE) oraz członkiem Komitetu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej powstałego w ramach TOE pod auspicjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2011-2013 kierował Zespołem ds. Systemu Weryfikacji Klientów na rynku energii elektrycznej.

 

Od 2010 zaangażowany w prace doradcze i analityczne związane z opracowanie,, a później wdrożenie wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. „małego trójpaku”, a w późniejszym okresie, ustawy o OZE. Współpracował ściśle ze spółkami technologicznymi, w tym w zakresie zarządzania wynalazkami, wdrażania i komercjalizacji innowacji, oraz zapewnienie obsługi prawnej w zakresie prawa własności intelektualnej (IP) oraz obsługa z dziedziny prawa gospodarczego i korporacyjnego. Zapewniał wsparcie prawne w zakresie wdrożenia sprzedaży usług objętych szeroko pojętą efektywnością energetyczną oraz zarządzaniem popytem i podażą energii elektrycznej (Demand Side Response – DSR) oraz działań spółek na rynku ESCO. W 2010 był współtwórcą jednej z pierwszych w Polsce koncepcji sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE przez prosumentów, oraz analizy identyfikujacej i opisującej bariery prawne w rozwoju energetyki prosumenckiej.

 

Od 2007 roku bierze udział w pracach dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o efektywności energetycznej, w pracach dot. wzorca generalnej umowy dystrybucji (w tym dla usługi kompleksowej), standardów umów na rynku energii elektrycznej i gazu, nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz nowego Prawa energetycznego.

 

Jest autorem artykułów i opracowań z zakresu prawa energetycznego, budowlanego i prawa zamówień publicznych, prowadzi także szkolenia i warsztaty dla spółek z sektora energetycznego oraz związanego z infrastrukturą budowlaną.

Eksperci OIRP

radca prawny Tomasz Wolny-Dunst

Dziedzina: dane osobowe, windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, ubezpieczenia, nowe technologie i projekty IT,

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych instytucjach finansowych – w tym w bankowości i ubezpieczeniach. Obecnie w obszarach zainteresowania znajdują[...]

zobacz

radca prawny Ewa Pisarska

Dziedzina: Prawo cywilne, Prawo medyczne, Prawo odszkodowawcze,

Od niemal dziesięciu lat moja praca zawodowa jest nieodłącznie związana z prawem medycznym. Przez kilka lat prowadziłam obsługę prawną[...]

zobacz

radca prawny Agnieszka Serba – Chrzanowska

Dziedzina: Prawo spółdzielcze, Prawo pracy, Spółdzielnie mieszkaniowe,

Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w 2012 roku. Ukończyła magisterskie studia z zakresu[...]

zobacz

Content