Praktyki III rok

Aplikant III roku ma obowiązek odbywać praktyki w Urzędach Skarbowych i Urzędach Miejskich w wymiarze 4 dni w miesiącu, w każdej z tych instytucji.  Aplikanci, którzy wskazali inne miasto odbywania praktyk niż Gdańsk/Sopot/Gdynia, są zobowiązani do dostarczenia do sekretariatu Ośrodka Szkolenia promesy na odbywanie praktyk z danego Urzędu Skarbowego i Miejskiego danego miasta w miesiącu poprzedzającym odbywanie praktyk. Harmonogram praktyk jest dostępny w Extranecie i drogą mailową.


W trakcie III roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk (w wymiarze 40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

Content