Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa B

Zajęcia w dniu 17 maja 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska  

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– wykład (3 godz.) – grupy AB

 1. 11:30 – 15:00 pr. Wojciech Grochowiecki

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

– ćwiczenia (3 + 1 godz.)- grupa B

Grupa B

Zajęcia w dniu 14 czerwca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska  

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– wykład (3 godz.) – grupy AB

 1. 11:30 – 15:00 pr. Wojciech Grochowiecki

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

– ćwiczenia (3 + 1 godz.)- grupa B

Grupa B

Zajęcia w dniu 24 maja 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska  

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– wykład (3 godz.) – grupy AB

 1. 11:30 – 15:00 pr. Wojciech Grochowiecki

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

– ćwiczenia (3 + 1 godz.)- grupa B

Grupa B

Zajęcia w dniu 7 czerwca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska  

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– wykład (3 godz.) – grupy AB

 1. 11:30 – 14:00 SWSA Tamara Dziełakowska

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– ćwiczenia (3 godz.)- grupa B

 


Grupa C

Zajęcia w dniu 18 maja 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Juliusz Cybulski    

Sztuka prezentacji i przekonywania

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr.  Jerzy Mosek i mgr Magdalena Kołucka

Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Zajęcia w dniu 25 maja 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SNSA Zdzisław Kostka    

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr. Piotr Kubik

Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Zajęcia w dniu 8 czerwca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Wojciech Drożdżał    

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

 1. 11:30 – 14:00 pr. Katarzyna Patocka

Prawo celne

– wykład (3 godz.) – grupy C i D

 

Zajęcia w dniu 15 czerwca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 wykładowca z UG    

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– wykład (3 godz.) – grupa C i D

 1. 11:30 – 14:00 pr. Jerzy Mosek i mgr Magdalena Kołucka

Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

 

Content