Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 24 stycznia 2019 r. 

  1. 8:30 – 11:00 dr Edvard Juchnevic  

Prawo finansowe

– wykład (3 godz.)

Grupa A i B

  1. 11:30 – 14:00 r. pr.  Juliusz Cybulski

Sztuka prezentacji i przekonywania

– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

 


 

Grupa B

Zajęcia w dniu 24 stycznia 2019 r. 

  1. 8:30 – 11:00 dr Edvard Juchnevic  

Prawo finansowe

– wykład (3 godz.)

Grupa A i B

  1. 11:30 – 14:00 r. pr.  Jerzy Mosek i r.pr. Piotr Kubik

Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem

– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B

Content