Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 28 czerwca 2018 r. 

  1. 8:30 – 11:00 dr Bartłomiej Gliniecki

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.)

  1. 11:30 – 14:00 dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa B

Zajęcia w dniu 28 czerwca 2018 r. 

  1. 8:30 – 11:00 dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.)

  1. 11:30 – 14:00 dr Bartłomiej Gliniecki

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa C

Zajęcia w dniu 22 czerwca 2018 r. 

  1. 8:30 – 11:00 pr. Piotr Kubik

Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

 

Wykłady z „Prawa celnego” (dla grup C i D) odbędą się w II semestrze

 


Grupa D

Zajęcia w dniu 22 czerwca 2018 r. 

  1. 8:30 – 10:00 pr. Marek Rusiecki

Etykieta w wykonywaniu zawodu

– ćwiczenia (2 godz.) – grupa D

 

Wykłady z „Prawa celnego” (dla grup C i D) odbędą się w II semestrze

 

 

 

 

Content