Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 5 września 2019 r.

8:30 – 11:00 SNSA Tamara Dziełakowska
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 15:00 dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– ćwiczenia (3 godz. + 1,5 godz.)

Grupy A

Zajęcia w dniu 12 września 2019 r.

8:30 – 11:00 SNSA Zdzisław Kostka
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 15:00 dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska, prof. UG
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– wykład (3 godz. + 1,5 godz.)


Grupy B

Zajęcia w dniu 5 września 2019 r.

8:30 – 11:00 SNSA Tamara Dziełakowska
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 15:00 wykładowca UG
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka – ćwiczenia (3 godz. + 1,5 godz.)

Grupa B

Zajęcia w dniu 12 września 2019 r.

8:30 – 11:00 SNSA Zdzisław Kostka
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 15:00 dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska, prof. UG
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– wykład (3 godz. + 1,5 godz.)


Grupa C

Zajęcia w dniu 30 sierpnia 2019 r.

8:30 – 12:00 dr hab. prof. UG Sylwia Majkowska-Szulc
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– wykład (3 godz.+ 1,5 godz.)

12:30 – 15:00 wykładowca z UG
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa D

Zajęcia w dniu 30 sierpnia 2019 r.

8:30 – 12:00 dr hab. prof. UG Sylwia Majkowska-Szulc
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– wykład (3 godz.+ 1,5 godz.)

12:30 – 15:00 dr hab. prof. UG Sylwia Majkowska-Szulc
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa C i D

Zajęcia w dniu 6 września 2019 r.

8:30 – 12:00 dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska
Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– wykład (3 godz. + 1,5 godz.)

12:30 – 15:00 SNSA Zdzisław Kostka
Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne
– wykład (3 godz.)

Content