Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 15 marca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Jerzy Mosek i r.pr. Piotr Kubik  

Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 13:00 pr.  Marek Rusiecki

Etykieta w wykonywaniu zawodu

– ćwiczenia (2 godz.)

 

Zajęcia w dniu 22 marca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Juliusz Cybulski  

Sztuka prezentacji i przekonywania

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 wykładowca z UG

Prawo UE i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.)


 

 

Grupa B

Zajęcia w dniu 8 marca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Wojciech Grochowiecki  

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr. Wojciech Drożdżał

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Zajęcia w dniu 26 kwiecień 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska  

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– wykład (3 godz.) – grupy AB

 1.  1:30 – 14:00 pr. Wojciech Drożdżał

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa C

Zajęcia w dniu 9 marca 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SNSA Zdzisław Kostka  

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 13:00 pr.  Marek Rusiecki

Etykieta w wykonywaniu zawodu

– ćwiczenia (2 godz.)

 

Zajęcia w dniu 18 maja 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Juliusz Cybulski    

Sztuka prezentacji i przekonywania

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr.  Jerzy Mosek i mgr Magdalena Kołucka

Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem

– ćwiczenia (3 godz.)

Content