Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A i B

Zajęcia w dniu 20 września 2018 r. 

  1. 8:30 – 11:00 SNSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– wykład (3 godz.)

  1. 11:30 – 14:00  SNSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– wykład (3 godz.)


 

 

 

 

Content