Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 22 listopada 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Marek Kumiński

Zasady etyki zawodowej

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 adwokat Marek Karczmarzyk

Postępowanie karne

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Grupa A

Zajęcia w dniu 29 listopada 2018 r. 

 1. 8:30 – 12:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas

Prawo cywilne

– ćwiczenia (4 godz.)

 1. 12:30 – 15:00 SSA Wojciech Andruszkiewicz

Postępowanie karne

– ćwiczenia (3 godz.)

 


 

Grupa C

Zajęcia w dniu 16 listopada 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SSA Zdzisław Kostka

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa D

 1. 11:30 – 13:30 pr. Katarzyna Patocka

Prawo celne

– wykład (3 godz.) – grupa C i D

 

Grupa C

Zajęcia w dniu 14 grudnia 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Marek Kumiński

Zasady etyki zawodowej

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 13:30 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas

Prawo gospodarcze – pisanie projektów umów

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Zmiana w planie polega na zamianie kolejności ćwiczeń w dniu 14.12.2018 r.


 

 

Grupa D

Zajęcia w dniu 26 października 2018 r. 

 1. 8:30 – 15:00 SSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (7 godz.) – grupa D

 

Grupa D

Zajęcia w dniu 19 października 2018 r. 

 1. 8:30 – 15:00 SSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (7 godz.) – grupa D

 

Grupa D

Zajęcia w dniu 9 listopada 2018 r. 

 1. 8:30 – 15:00 SSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (7 godz.) – grupa D

 

Grupa D

Zajęcia w dniu 16 listopada 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa D

 1. 11:30 – 13:30 pr. Katarzyna Patocka

Prawo celne

– wykład (3 godz.) – grupa C i D

 

Content