Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 29 czerwca 2017 r. 

 1. 8:30 – 11:00 wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– wykład (3 godz.) – grupy A i B

 1. 11:30 – 14:00 wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa A

są to zaległe zajęcia, które nie odbyły się w dniu 22 czerwca 2017 r.

Grupa A

Zajęcia w dniu 6 lipca 2017 r. 

 1. 8:30 – 10:30 wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– wykład (2,5 godz.) – grupy A i B

 1. 11:00 – 13:00 wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– wykład (2,5 godz.) – grupy A i B

 1. 13:00 – 14:00 aktor Robert Ninkiewicz

Retoryka i erystyka

są to zaległe zajęcia, które nie odbyły się w dniu 8 czerwca 2017 r.


 

Grupa B

Zajęcia w dniu 18 maja 2017 r. 

 1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 SWSA Tamara Dziełakowska

Prawo administracyjne ustrojowe i materialne

– wykład (3 godz.) – grupy A i B


 

Grupa C 

Zajęcia w dniu 30 czerwca 2017 r. 

 1. 8:30 – 11:00 wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego  

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– wykład (3 godz.) – grupy C i D

 1. 11:30 – 16:00 pr.  Wojciech Drożdżał  

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (6 godz.)

 

Grupa C

Zajęcia w dniu 7 lipca 2017 r. 

 1. 8:30 – 11:00 wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego  

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– wykład (3 godz.) – grupy C i D

 1. 11:30 – 16:00 pr. Wojciech Drożdżał  

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (6 godz.)

 

Grupa  C

Zajęcia w dniu 14 lipca 2017 r. 

 1. 8:30 – 11:00 wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego  

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

 1. 11:30 – 14:00 wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego  

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

 


 

Grupa D

Zajęcia w dniu 14 lipca 2017 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Wojciech Drożdżał  

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr. Wojciech Drożdżał

Prawo podatkowe

– ćwiczenia (3 godz.)

 

 

Content