Zmiany w planie zajęć III rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 5 października 2017 r. 

  1. 8:30 – 11:00 SWSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (3 godz.)

 

  1. 11:30 – 14:00 SWSA Tamara Dziełakowska

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (3 godz.)

 


 

 

Grupa B

Zajęcia w dniu 5 października 2017 r. 

  1. 8:30 – 11:00 SNSA Zdzisław Kostka

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (3 godz.)

 

  1. 11:30 – 14:00 SNSA Zdzisław Kostka

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne

– ćwiczenia (3 godz.)

Content