Kolokwia III rok

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (97 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Content