Kolokwia III rok

11 gru 17

Informacja o kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu: Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe – termin poprawkowy: kliknij

8 gru 17

Wyniki kolokwium: kliknij

Rozwiązanie kazusu w załączniku.

30 lis 17

Prawo administracyjne

Informacja o kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu: Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe: kliknij

4 kwi 17

Terminy kolokwiów

W załączniku uchwała Nr 31/2017/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz Uchwała 35/2017/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

Content