Kolokwia III rok

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium poprawkowym z przedmiotu Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyne, prawo finansowe i podatkowe dla aplikantów III roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium z przedmiotu Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyne,
prawo finansowe i podatkowe dla aplikantów III roku.

WYNIKI ETYKA

Podział na komisje egzaminacyjne na kolokwium w dniu 18.06.2018 r. KLIKNIJ

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego;
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego;
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych.

W załączniku uchwała nr 115/2018/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 08.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz uchwała nr 116/2018/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

Załączniki

Content