Kolokwia III rok

W załączniku uchwała w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2019 oraz Regulamin porządkowy kolokwium rocznego dla aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku w roku szkoleniowym 2019.

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Content