Kolokwia III rok

Wyniki z kolokwium z przedmiotu:   Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych.


 

Lista zdających z podziałem na komisje  na kolokwium ustne z przedmiotu: Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych.


W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (99 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).


W załączniku uchwała Nr 31/2017/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz Uchwała 35/2017/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

 

Content