Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 17 września 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

Grupa A

Zajęcia w dniu 8 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– wykład (grupy A i B)

11:30 – 14:00 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia


Grupa B

Zajęcia w dniu 17 września 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

Grupa B

Zajęcia w dniu 24 września 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– wykład (3 godz.) – grupa A i B

Grupa B

Zajęcia w dniu 1 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B

Zajęcia w dniu 8 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– wykład (grupy A i B)

11:30 – 15:00 SSR Anna Koziarska
Prawo gospodarcze – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowyn
– ćwiczenia

Grupa B

Zajęcia w dniu 22 października 2019 r.
8:30 – 11:00 referendarz Agnieszka Gorzałczyńska
Prawo gospodarcze – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
– ćwiczenia

11:30 – 15:00 r.pr. Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia

Grupa B

Zajęcia w dniu 29 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia


Grupa C i D

Zajęcia w dniu 29 sierpnia 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Jerzy Mosek
Prawo gospodarcze – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
– wykład (3 godz.) – grupa C i D

17:00 – 18:30 SSR Anna Koziarska
Prawo gospodarcze – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
– wykład (2 godz.) – grupa C i D


Grupa C

Zajęcia w dniu 12 września 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa D

Zajęcia w dniu 12 września 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

Content