Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 4 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 SSO Jolanta Żywicka-Witt
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

11:30 – 14:00 adwokat Tomasz Wesner
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 11 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 SSO Jolanta Żywicka-Witt
Prawo rodzinne i opiekuńcze – wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSO Ewa Koperska – Kuc
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 17 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Dorota Rostankowska
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSO Ewa Koperska – Kuc
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń (2)
– wykład (3 godz.)

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 24 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Dorota Rostankowska
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 adwokat Łukasz Kowalski
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia (KKS)
– wykład (3 godz.)

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 31 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 radca prawny Józef Dębiński
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– wykład (3 godz.) – grupa A i B

11:30 – 14:00 radca prawny Józef Dębiński
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– ćwiczenia (3 godz.) – grupa A


Grupa A
Zajęcia w dniu 3 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 radca prawny Józef Dębiński
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Małgorzata Okoń
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A
Zajęcia w dniu 10 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Dorota Rostankowska
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 r.pr. Marek Rusiecki
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.) – grupa A i B


Grupa B
Zajęcia w dniu 3 marca 2020 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Józef Dębiński
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B
Zajęcia w dniu 31 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 radca prawny Józef Dębiński
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– wykład (3 godz.) – grupa A i B

11:30 – 14:00 SSR Anna Koziarska
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– ćwiczenia (3 godz.) – grupa B


Grupa C i D
Zajęcia w dniu 5 marca 2020 r.

14:15 – 16:45 radca prawny Małgorzata Okoń
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.) gr. C i D

17:00 – 19:30 SSA Dorota Rostankowska
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) gr. C i D

Content