Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 17 września 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

Grupa A

Zajęcia w dniu 8 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– wykład (grupy A i B)

11:30 – 14:00 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia

Grupa A

Zajęcia w dniu 22 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Zbigniew Wojciechowski
Prawo gospodarcze – Ustawa o fundacjach oraz ustawa prawo o stowarzyszeniach
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 referendarz Agnieszka Gorzałczyńska
Prawo gospodarcze – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 29 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo wekslowe
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Marcin Czugan
Prawo gospodarcze – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa B

Zajęcia w dniu 17 września 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

Grupa B

Zajęcia w dniu 24 września 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– wykład (3 godz.) – grupa A i B

Grupa B

Zajęcia w dniu 1 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B

Zajęcia w dniu 8 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– wykład (grupy A i B)

11:30 – 15:00 SSR Anna Koziarska
Prawo gospodarcze – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowyn
– ćwiczenia

Grupa B

Zajęcia w dniu 22 października 2019 r.
8:30 – 11:00 referendarz Agnieszka Gorzałczyńska
Prawo gospodarcze – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
– ćwiczenia

11:30 – 15:00 r.pr. Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia

Grupa B

Zajęcia w dniu 29 października 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia


Grupa C

Zajęcia w dniu 12 września 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa C

Zajęcia w dniu 24 października 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 20:30 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia (4 godz.)

Grupa C

Zajęcia w dniu 17 października 2019 r.
14:15 – 15:45 radca prawny Joanna Gibas-Kobierecka
Prawo gospodarcze – Prawo spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
– wykład (2 godz.) Grupy C i D

Grupa C

Zajęcia w dniu 31 października 2019 r.
14:15 – 17:45 radca prawny Jerzy Mosek
Prawo gospodarcze – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
– ćwiczenia (4 godz.)

18:00 – 20:30 radca prawny Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo wekslowe
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa C

Zajęcia w dniu 7 listopada 2019 r.
14:15 – 17:00 SSR Anna Koziarska
Prawo gospodarcze – Krajowy Rejestr Sądowy
– ćwiczenia (4 godz.)

17:00 – 18:30 radca prawny Marcin Czugan
Prawo gospodarcze – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
– wykład (2 godz.) Grupy C i D

Grupa C

Zajęcia w dniu 21 listopada 2019 r.

14:15 – 16:45 radca prawny Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo bankowe
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa C

Zajęcia w dniu 28 listopada 2019 r.

14:15 – 16:45 radca prawny Joanna Gibas – Kobierecka
Prawo gospodarcze – Prawo spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa C

Zajęcia w dniu 5 grudnia 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Zbigniew Wojciechowski
Prawo gospodarcze – Ustawa o fundacjach oraz ustawa prawo o stowarzyszeniach
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 referendarz Agnieszka Gorzałczyńska
Prawo gospodarcze – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
– ćwiczenia (3 godz.)

Zmiana w planie dotyczy zamiany kolejności zajęć

Grupa D

Zajęcia w dniu 12 września 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 3 października 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 20:15 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.+ 1 godz. )


Grupa D

Zajęcia w dniu 10 października 2019 r.
13:30 – 16:45 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (1 godz. + 3 godz.)


Grupa D

Zajęcia w dniu 17 października 2019 r.
14:15 – 15:45 radca prawny Joanna Gibas-Kobierecka
Prawo gospodarcze – Prawo spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
– wykład (2 godz.) Grupy C i D

16:00 – 19:30 radca prawny Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz.+ 1 godz. )

Grupa D

Zajęcia w dniu 31 października 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Rafał Tołwiński
Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 7 listopada 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Zbigniew Wojciechowski
Prawo gospodarcze – Ustawa o fundacjach oraz ustawa prawo o stowarzyszeniach
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 18:30 radca prawny Marcin Czugan
Prawo gospodarcze – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
– wykład (2 godz.) Grupy C i D

Grupa D

Zajęcia w dniu 14 listopada 2019 r.
14:15 – 16:45 radca prawny Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo bankowe
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Marcin Czugan
Prawo gospodarcze – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 21 listopada 2019 r.

14:15 – 16:45 radca prawny Marietta Badzio
Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych
– ćwiczenia (3 godz.)

17:00 – 19:30 radca prawny Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo wekslowe
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 5 grudnia 2019 r.

14:15 – 17:45 radca prawny Jerzy Mosek
Prawo gospodarcze – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
– ćwiczenia (4 godz.)

18:00 – 20:30 radca prawny Joanna Gibas-Kobierecka
Prawo gospodarcze – Prawo spółdzielcze oraz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
– ćwiczenia (3 godz.)

Content