Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 5 lutego 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Wojciech Andruszkiewicz lub SSO Ewa Koperska-Kuc
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

11:30 – 16:30 SSR Anna Koziarska
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– ćwiczenia (3+3 godz.) Grupa A

Grupa A

Zajęcia w dniu 12 lutego 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Wojciech Andruszkiewicz
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

11:30 – 14:00 SSO Ewa Koperska-Kuc  
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

Grupa A

Zajęcia w dniu 26 lutego 2019 r.
8:30 – 11:00 r. pr. Marek Kumiński
Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

Nie ma drugiego bloku zajęć

Grupa A   
Zajęcia w dniu 16 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 11:00 r. pr. Małgorzata Okoń
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)

Nie ma drugiego bloku zajęć

Grupa A   

Zajęcia w dniu 23 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 11:00 pr. Małgorzata Okoń
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)

11:15 – 13:00 SSO Ewa Koperska-Kuc
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– ćwiczenia

13:00 – 15:30 SSA Wojciech Andruszkiewicz
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– wykład (grupa A i B)

Grupa A

Zajęcia w dniu 9 lipca 2019 r.
8:30 – 11:00 radca prawny Anna Szarmach
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia

11:30 – 14:00 radca prawny Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo bankowe
– ćwiczenia

Zmiana polega na zamianie kolejności zajęć


Grupa B
Zajęcia w dniu 12 lutego 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Wojciech Andruszkiewicz
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

11:30 – 14:00 SSO Ewa Koperska-Kuc  
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
– wykład (3 godz.) Grupa A i B
Grupa B

Zajęcia w dniu 26 lutego 2019 r. 
8:30 – 11:00 r. pr. Marek Kumiński
Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

11:30 – 14:00 r. pr. Józef Dębiński
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– ćwiczenia (3 godz.) Grupa B
Grupa B  

Zajęcia w dniu 23 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 11:00 r. pr. Marek Rusiecki
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 r. pr. Marek Rusiecki 
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)
Grupa B 

Zajęcia w dniu 30 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Dorota Rostankowska
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Dorota Rostankowska   Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B  

Zajęcia w dniu 16 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 11:00 r. pr. Marek Rusiecki
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (3 godz.)

Nie ma drugiego bloku zajęć

Grupa B 

Zajęcia w dniu 23 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 13:00 r. pr. Marek Rusiecki
Prawo rodzinne i opiekuńcze
– ćwiczenia (6 godz.)

13:00 – 15:30 SSA Wojciech Andruszkiewicz
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– wykład (grupa A i B)

Grupa B  

Zajęcia w dniu 25 czerwca 2019 r. 
8:30 – 11:00 r. pr. Małgorzata Rajzer – Matjaszczuk
Prawo gospodarcze – Prawo przewozowe
– wykład (grupa A i B)

Nie ma drugiego bloku zajęć.

Grupa B  

Zajęcia w dniu 2 lipca 2019 r.

8:30 – 11:00 r. pr. dr Michał Miłosz
Prawo gospodarcze – Ustawa o ochronie danych osobowych
– wykład (grupa A i B)

11:30 – 15:30; r. pr. Marek Rusiecki
Prawo spółek handlowych
– ćwiczenia (3 godz. + 1,5 godz.)

Grupa B

Zajęcia w dniu 9 lipca 2019 r.

8:30 – 11:00 r.pr. Juliusz Cybulski
Prawo gospodarcze – Prawo bankowe
– ćwiczenia

11:30 –15:30 r.pr. Marek Rusiecki
Prawo gospodarcze – Prawo bankowe
– ćwiczenia
(3 godz. + 1,5 godz.)

Content