Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa B

Zajęcia w dniu 11 września 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Marek Rusiecki    

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr. Marek Rusiecki    

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Grupa B

Zajęcia w dniu 18 września 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Marek Rusiecki    

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr. Marek Rusiecki    

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B

Zajęcia w dniu 25 września 2018 r. 

 1. 8:30 – 11:00 pr. Józef Dębiński    

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

– ćwiczenia (3 godz.)

 1. 11:30 – 14:00 pr. Józef Dębiński    

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

– ćwiczenia (3 godz.)

 


 

Grupa D

Zajęcia w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Marek Rusiecki

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 pr. Marek Rusiecki

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa D

Zajęcia w dniu 6 września 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Marek Rusiecki

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 pr. Marek Rusiecki

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa D 

Zajęcia w dniu 13 września 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Marek Rusiecki

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 pr. Marek Rusiecki

Prawo spółek handlowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa D 

Zajęcia w dniu 20 września 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Józef Dębiński

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 pr. Józef Dębiński

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa D 

Zajęcia w dniu 27 września 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 SSR Anna Koziarska

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 SSR Anna Koziarska

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Content