Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa C

Zajęcia w dniu 21 czerwca 2018 r. 

  1. 14:15 – 16:45 pr. Juliusz Cybulski

Prawo gospodarcze – Prawo wekslowe

– ćwiczenia (3 godziny) – Są to zajęcia z II semestru

  1. 17:00 – 19:30 Łukasz Kowalski

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Grupa C

Zajęcia w dniu 28 czerwca 2018 r. 

  1. 13:00 – 15:30 Marek Karczmarzyk

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godziny)

  1. 15:45 – 18:15 Marek Karczmarzyk

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Ćwiczenia z „ Historii świadczenia pomocy prawnej, zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego z r.pr. Markiem Kumińskim odbędą się w II semestrze

 

Grupa C

Zajęcia w dniu 12 lipca 2018 r. 

  1. 14:15 – 16:45 SSO Ewa Koperska-Kuc

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godziny)

Nie ma drugiego bloku zajęć

 

 

Content