Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 30 października 2018 r. 

 1. 8:30 – 12:00 r. pr. Jerzy Mosek

Prawo gospodarcze – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

– ćwiczenia (4 godziny)

 1. 12:30 – 16:00 r. pr. Marietta Badzio

Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych

– ćwiczenia (4 godz.)


 

Grupa C

Zajęcia w dniu 18 października 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 r. pr. Zbigniew Wojciechowski

Prawo gospodarcze – Ustawa o fundacjach i stowarzyszeniach

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30  referendarz Agnieszka Gorzałczyńska

Prawo gospodarcze – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa C 

Zajęcia w dniu 25 października 2018 r. 

 1. 14:15 – 17:45 r. pr. Jerzy Mosek

Prawo gospodarcze – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

– ćwiczenia (4 godziny)

 1. 18:00 – 20:30  r. pr. Joanna Gibas-Kobierecka

Prawo gospodarcze – Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

– ćwiczenia (3 godziny)

Grupa C

Zajęcia w dniu 8 listopada 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Juliusz Cybulski

Prawo gospodarcze – Prawo bankowe

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30  r.pr. Marcin Czugan

Prawo gospodarcze – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

– ćwiczenia (3 godziny)

Grupa C

Zajęcia w dniu 15 listopada 2018 r. 

 1. 14:15 – 17:45 pr. Marietta Badzio

Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych

– ćwiczenia (4 godziny)

 1. 18:00 – 20:30  r.pr. Marietta Badzio

Prawo gospodarcze – Prawo zamówień publicznych

– ćwiczenia (3 godziny)

Grupa C

Zajęcia w dniu 22 listopada 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Rafał Tołwiński

Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30  r.pr. Rafał Tołwiński

Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej

– ćwiczenia (3 godziny)

Grupa C

Zajęcia w dniu 29 listopada 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Marek Kumiński

Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

– ćwiczenia (3 godziny)

(zajęcia przełożone z dnia 28.06.2018 r.)

 1. 17:00 – 19:30  r.pr. Rafał Tołwiński

Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej

– ćwiczenia (3 godziny)


Grupa D

Zajęcia w dniu 25 października 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Rafał Tołwiński

Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 pr. Rafał Tołwiński

Prawo gospodarcze – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności intelektualnej

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa D 

Zajęcia w dniu 15 listopada 2018 r. 

 1. 14:15 – 16:45 pr. Joanna Gibas-Kobierecka

Prawo gospodarcze – Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

– ćwiczenia (3 godziny)

 1. 17:00 – 19:30 referendarz Agnieszka Gorzałczyńska

Prawo gospodarcze – Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

– ćwiczenia (3 godziny)

 

Grupa D

Zajęcia w dniu 22 listopada 2018 r. 

 1. 14:15 – 17:45 pr. Jerzy Mosek

Prawo gospodarcze – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

– ćwiczenia (4 godziny)

 1. 18:00 – 20:30 r.pr. Juliusz Cybulski

Prawo gospodarcze – prawo wekslowe

– ćwiczenia (3 godziny)

 

 

 

 

 

 

 

 

Content