Zmiany w planie zajęć II rok

Grupa A

Zajęcia w dniu 27 czerwca 2017 r.

8:30 – 11:00   – adwokat Marek Karczmarzyk
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00   – adwokat Marek Karczmarzyk
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– ćwiczenia (3 godz.)

 

Grupa A

Zajęcia w dniu 4 lipca 2017 r. 

  1. 8:30 – 11:00 – SSA Wojciech Andruszkiewicz

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

  1. 11:30 – 14:00 – r.pr. Łukasz Kowalski

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Grupa A

Zajęcia w dniu 11 lipca 2017 r.

8:30 – 11:00   – SSA Wojciech Andruszkiewicz
Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00   – r.pr. Paweł Czerniewski
Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa C

Zajęcia w dniu 22 czerwca 2017 r. 

  1. 14:15 – 16:45 – r.pr. Marek Kumiński

Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

– ćwiczenia (3 godz.)

  1. 17:00 – 19:30 – SSO Ewa Koperska-Kuc

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

 

Grupa C

Zajęcia w dniu 13 lipca 2017 r. 

  1. 14:15 – 16:45 – r.pr. Łukasz Kowalski

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

  1. 17:00 – 19:30 – adwokat Marek Karczmarzyk

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia

– ćwiczenia (3 godz.)

Content