Plan zajeć II rok

Zajęcia dodatkowe z „Prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia” dla aplikantów II roku odbędą się w Ośrodku Szkolenia OIRP w Gdańsku w dniu 27 sierpnia 2019 r. w godzinach 13:00 -15:30.


Plan zajęć w załączniku.

Content