Kolokwia II rok

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (265 pytań);


W załączniku uchwała Nr 31/2017/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz Uchwała 35/2017/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

Content