Kolokwia II rok

Informacja o kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium poprawkowego. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium poprawkowym z prawa karnego dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium z prawa karnego dla aplikantów II roku.

W załączniku uchwała nr 115/2018/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 08.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz uchwała nr 116/2018/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (258 pytań).

Content