Kolokwia II rok

Wyniki kolokwium.

Lista aplikantów przystępujących do kolokwium poprawkowego z prawa gospodarczego z podziałem na komisje egzaminacyjne. Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów, ul. Czajkowskiego 3.

Wyniki kolokwium.

Lista aplikantów przystępujących do kolokwium z prawa gospodarczego z podziałem na komisje egzaminacyjne. Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów, ul. Czajkowskiego 3.

W załączniku zbiór pytań po korekcie oraz ustalenia podzespołu Prawa Gospodarczego w sprawie weryfikacji obowiązywania aktów prawnych wyszczególnionych w Wykazie aktów prawnych.

Informacja o terminie dodatkowym kolokwium z prawa spółek handlowych dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium poprawkowym z prawa spółek handlowych dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium z prawa spółek handlowych dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium poprawkowym z prawa rodzinnego i opiekuńczego dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium poprawkowego. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium poprawkowym z prawa karnego dla aplikantów II roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium z prawa karnego dla aplikantów II roku.

W załączniku uchwała nr 115/2018/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 08.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz uchwała nr 116/2018/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

Załączniki

Content