Kolokwia II rok

W załączniku uchwała w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2019 oraz Regulamin porządkowy kolokwium rocznego dla aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku w roku szkoleniowym 2019.

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (246 pytań).

Content