Kolokwia II rok

13 gru 17

Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, w dniu 19.12.2017 r. i rozpocznie się o godzinie 9:00. Lista zdających: kliknij

11 gru 17

Wyniki kolokwium: kliknij

Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o terminie dodatkowym: kliknij

11 gru 17

Wyniki kolokwium: kliknij

4 gru 17

Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Aplikantów w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3 i rozpocznie się o godzinie 9:00. Lista zdających z podziałem na komisje egzaminacyjne wraz z godziną egzaminu: kliknij

27 lis 17

Informacja o kolokwium poprawkowym z przedmiotu: Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

27 lis 17

Wyniki kolokwium: kliknij

Rozwiązanie kazusu w załączniku.

15 lis 17

Kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego – termin dodatkowy, odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia o godz 9:00.

Content