Kolokwia II rok

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa karnego
przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium.

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 1 lipca 2019 r. przystąpią do kolokwium z przedmiotu: Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 19.06.2019 r. stosownego oświadczenia.

W załączniku:

1. Uchwała nr 192/2019/Prez w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2019

2. Uchwała nr 193/2019/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów w roku szkoleniowym 2019 wraz z przepisami porządkowymi.

3. Uchwała nr 209/2019/Prez w sprawie ustalenia warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II, i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium”, w roku szkoleniowym 2019 wraz z regulaminem porządkowym

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (246 pytań).

Załączniki

Content