Kolokwia II rok

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa spółek handlowych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium (II termin).

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 15 listopada 2019 r. przystąpią do kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo spółek handlowych, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia bądź przesłania skanem do dnia 12.11.2019 r. stosownego oświadczenia.


Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa spółek handlowych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium.

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 18 października 2019 r. przystąpią do kolokwium z przedmiotu: Prawo spółek handlowych, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 04.10.2019 r. stosownego oświadczenia.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium (III termin).

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 30 października 2019 r. przystąpią do kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 22.10.2019 r. stosownego oświadczenia.


Wyniki kolokwium (II termin). Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa rodzinnego i opiekuńczego (II termin) przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium (II termin).

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 10 października 2019 r. przystąpią do kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 02.10.2019 r. stosownego oświadczenia.


Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa rodzinnego i opiekuńczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium.

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 9 września 2019 r. przystąpią do kolokwium z przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 28.08.2019 r. stosownego oświadczenia.

Wyniki III terminu kolokwium:

KOD – KK1 – 20 pkt – ocena dostateczna.

Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium (III termin).

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 23 września 2019 r. przystąpią do kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 16.09.2019 r. stosownego oświadczenia.


Wyniki kolokwium poprawkowego. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium poprawkowego.

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 2 września 2019 r. przystąpią do kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 21.08.2019 r. stosownego oświadczenia.

Lista osób zdających kolokwium poprawkowe z prawa karnego
przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.


Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Lista osób zdających kolokwium pisemne z prawa karnego
przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Informacja o miejscu i terminie kolokwium.

Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 1 lipca 2019 r. przystąpią do kolokwium z przedmiotu: Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 19.06.2019 r. stosownego oświadczenia.

W załączniku:

1. Uchwała nr 192/2019/Prez w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2019

2. Uchwała nr 193/2019/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów w roku szkoleniowym 2019 wraz z przepisami porządkowymi.

3. Uchwała nr 209/2019/Prez w sprawie ustalenia warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II, i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium”, w roku szkoleniowym 2019 wraz z regulaminem porządkowym

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (246 pytań).

Załączniki

Content