Kolokwia II rok

Informacja o kolokwium poprawkowym dla II roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze: Ogłoszenie


 

Informacja o kolokwium poprawkowym dla II roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia: Ogłoszenie


 

Informacja o kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze: Ogłoszenie


 

Informacja o kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia: Ogłoszenie


 

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (265 pytań);


W załączniku uchwała Nr 31/2017/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz Uchwała 35/2017/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

Content