Zmiany w planie zajęć

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 10 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 r.pr. Joanna Gibas-Kobierecka
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

11:30 – 14:00 Prokurator Bogdan Szegda
Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania prokuratury
– wykład (3 godz.) Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 17 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 SSO Ewa Koperska – Kuc
Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

11:30 – 14:00 SSA Ewelina Jokiel
Postępowanie cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 24 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 r.pr. Małgorzata Okoń
Postępowanie cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

11:30 – 14:00 SSA Teresa Sobolewska
Postępowanie cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 2 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 r.pr. Kazimierz Gałysa
Prawo ubezpieczeń społecznych
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

11:30 – 14:00 r.pr. Kazimierz Gałysa
Prawo ubezpieczeń społecznych
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 9 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 r.pr. Kazimierz Gałysa
Prawo ubezpieczeń społecznych
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

11:30 – 14:00 radca prawny
Postępowanie cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 16 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

11:30 – 14:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

Grupa A i B
Zajęcia w dniu 23 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 SSO Przemysław Jasinkiewicz
Prawo cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B

11:30 – 14:00 r.pr. Robert Ignatiuk
Prawo cywilne
wykład (3 godz.) – Grupa A i B


Grupa C i D

Zajęcia w dniu 29 stycznia 2020 r.

9:00 – 11:30 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.) Grupa C i D

12:00 – 14:30 SSO Przemysław Jasinkiewicz
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.) Grupa C i D

Grupa C i D

Zajęcia w dniu 12 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 SSO Ewa Nakonieczna – Oleszkiewicz
Prawo cywilne – wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 r. pr. Joanna Gibas-Kobierecka
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
– wykład (3 godz.)

Grupa C i D
Zajęcia w dniu 19 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.) – grupa C i D

11:30 – 14:00 r. pr. Małgorzata Okoń
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.) – grupa C i D

Grupa C i D

Zajęcia w dniu 26 lutego 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
wykład (3 godz.) – grupa C i D

11:30 – 14:00 r. pr. Joanna Gibas-Kobierecka
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych

wykład (3 godz.) – grupa C i D

Grupa C i D

Zajęcia w dniu 4 marca 2020 r.

8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
wykład (3 godz.) – grupa C i D

11:30 – 14:00 SSA Ewelina Jokiel
Postępowanie cywilne
wykład (3 godz.) – grupa C i D

Content