Zmiany w planie zajęć

Grupa A i B  

Zajęcia w dniu 11 marca 2019 r. 
8:30 – 11:00 r. pr. Marek Kumiński
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków
aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 r. pr. Marek Kumiński
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
– wykład (3 godz.)

 

Grupa A i B  

 Zajęcia w dniu 1 kwietnia 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.)

Grupa A i B  

 Zajęcia w dniu 20 maja 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 16:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas 
Prawo cywilne
– wykład (3 godz. + 2 godz.)

Grupa A i B  

Zajęcia w dniu 27 maja 2019 r. 
8:30 – 12:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas  
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.+ 1 godz.)

12:30 – 15:00 SSA Mirosław Ożóg 
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.)


 

Grupa B

Zajęcia w dniu 11 lutego 2019 r.
8:30 – 11:00 r. pr. Kazimierz Gałysa
Prawo ubezpieczeń społecznych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 15:15 r. pr. Barbara Skiba
Prawo pracy
– ćwiczenia (3+1,5 godz.)

 

Grupa B

Zajęcia w dniu 18 lutego 2019 r.
8:30 – 11:00 r. pr. Kazimierz Gałysa
Prawo ubezpieczeń społecznych
– ćwiczenia (3 godz.)
Nie ma drugiego bloku zajęć

 

Grupa B 

Zajęcia w dniu 25 lutego 2019 r.
8:30 – 11:00 r. pr. Kazimierz Gałysa
Prawo ubezpieczeń społecznych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 15:15 r. pr. Barbara Skiba
Prawo pracy
– ćwiczenia (3+1,5 godz.)


Grupa C i D

Zajęcia w dniu 27 lutego 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.) Grupa C i D

11:30 – 14:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.) Grupa C i D

 

Grupa C i D

Zajęcia w dniu 6 marca 2019 r. 
8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.) Grupa C i D

11:30 – 14:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– wykład (3 godz.) Grupa C i D

Grupa C i D

Zajęcia w dniu 13 marca 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– wykład (3 godz.)

Content