Zmiany w planie zajęć

Grupa A

Zajęcia w dniu 9 września 2019 r.
11:00 – 13:30 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

14:00 – 16:30 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 16 września 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 30 września 2019 r.
8:30 – 11:00 r.pr. Wanda Wojtiekun
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 7 października 2019 r.
9:30 – 12:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

12:30 – 15:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 14 października 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa B

Zajęcia w dniu 9 września 2019 r.
8:30 – 11:00 SSO Przemysław Jasinkiewicz
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Ewelina Jokiel
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa B

Zajęcia w dniu 7 października 2019 r.
9:30 – 12:00 r.pr. Teresa Buchholz
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

12:30 – 15:00 SSA Teresa Sobolewska
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa C

Zajęcia w dniu 11 września 2019 r.
8:30 – 11:00 r. pr. Teresa Buchholz
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Sobolewska
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa C

Zajęcia w dniu 2 października 2019 r.
9:30 – 12:00 radca prawny Wanda Wojtiekun
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

12:30 – 15:00 SSA Teresa Sobolewska
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa D

Zajęcia w dniu 2 października 2019 r.
9:30 – 12:00 SSA Ewelina Jokiel
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

12:30 – 15:00 SSO Przemysław Jasinkiewicz
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 6 listopada 2019 r.
8:30 – 10:00 radca prawny Marek Rusiecki
Etykieta w wykonywaniu zawodu
– ćwiczenia (2 godz.)

10:30 – 13:00 radca prawny Juliusz Cybulski
Sztuka prezentacji i przekonywania
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 27 listopada 2019 r.
8:30 – 12:00 aktor Robert Ninkiewicz
Retoryka i erystyka
– ćwiczenia (4 godz.)

12:30 – 15:00 radca prawny Paweł Czerniewski
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
– ćwiczenia (3 godz.)

Content