Zmiany w planie zajęć

Grupa B

Zajęcia w dniu 10 lipca 2017 r. 

  1. 8:30 – 11:00 SSA Mirosław Ożóg

Postępowanie cywilne

– ćwiczenia (3 godz.)

  1. 11:30 – 14:00 pr. Wojciech Grochowiecki

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych

– ćwiczenia (3 godz.)

Zmiana polega na zamianie kolejności zajęć, w stosunku do planu pierwotnego


 

Grupa D

Zajęcia w dniu 28 czerwca 2017 r.

8:30 – 11:00  r.pr. Małgorzata Okoń
Prawo pracy
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00  SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa D

Zajęcia w dniu 12 lipca 2017 r.

8:30 – 11:00  r.pr. Paweł Czerniewski
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00  r.pr. Jarosław Niesiołowski
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce.
– ćwiczenia (3 godz.)

Content