Zmiany w planie zajęć

Grupa A

Zajęcia w dniu 9 września 2019 r.
11:00 – 13:30 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

14:00 – 16:30 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 16 września 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 30 września 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Mirosław Ożóg
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Grupa A

Zajęcia w dniu 14 października 2019 r.
8:30 – 11:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Karczyńska – Szumilas
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa B

Zajęcia w dniu 9 września 2019 r.
8:30 – 11:00 SSO Przemysław Jasinkiewicz
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Ewelina Jokiel
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)


Grupa C

Zajęcia w dniu 11 września 2019 r.
8:30 – 11:00 r. pr. Teresa Buchholz
Prawo cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

11:30 – 14:00 SSA Teresa Sobolewska
Postępowanie cywilne
– ćwiczenia (3 godz.)

Content