Zmiany w planie zajęć

Grupa D

Zajęcia w dniu 30 maja 2018 r.

  1. 8:30 – 11:00 pr. Małgorzata Okoń  

Prawo pracy

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa D

  1. 11:30 – 14:00 SSO Przemysław Jasinkiewicz

Prawo cywilne

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa D

 


 

Grupa C

Zajęcia w dniu 30 maja 2018 r. 

  1. 8:30 – 11:00 pr. Marcin Szturo

Prawo ubezpieczeń społecznych

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

  1. 11:30 – 14:00 pr. Małgorzata Okoń

Prawo pracy

– ćwiczenia (3 godz.) – grupa C

 

Zmiana w planie, w tym dniu, polega na zmianie kolejności zajęć

Content