Kolokwia

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium ustnego przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (52 pytania).

Content