Kolokwia

Informacja o kolokwium dodatkowym z prawa cywilnego dla aplikantów I roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium poprawkowym z prawa cywilnego dla aplikantów I roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

Informacja o kolokwium z postępowania cywilnego dla aplikantów I roku.

Informacja o terminie dodatkowym kolokwium  z prawa cywilnego dla aplikantów I roku.

Wyniki kolokwium. Rozwiązanie kazusu w załączniku.

 

Informacja o kolokwium poprawkowym z prawa cywilnego dla aplikantów I roku.

WYNIKI KOLOKWIUM

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu: Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych odbędzie się 10 lipca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3.

Lista zdających wraz z godziną egzaminu.

W załączniku uchwała nr 115/2018/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 08.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz uchwała nr 116/2018/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (53 pytań).

Załączniki

Content