Kolokwia

W załączniku uchwała nr 115/2018/Prez podjęta przez Prezydium OIRP w Gdańsku w dniu 08.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji oraz uchwała nr 116/2018/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów.

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (53 pytań).

Content