Kolokwia

Informacja o miejscu i terminie kolokwium.

Aplikanci I roku aplikacji radcowskiej, którzy w dniu 18 października 2019 r. przystąpią do kolokwium z przedmiotu: Prawo cywilne, a którzy chcą skorzystać z możliwości zdawania kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie w sekretariacie ośrodka szkolenia do dnia 04.10.2019 r. stosownego oświadczenia.

Wyniki z III terminu kolokwium.

Ośrodek Szkolenia Aplikantów informuje, że III termin kolokwium odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godzinie 9:00.


Wyniki z II terminu kolokwium.

Lisa osób przystępujących do II terminu kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w dniu 2 lipca 2019 r. z podziałem na komisje egzaminacyjne. Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3.

 


Wyniki kolokwium.

Lisa osób przystępujących do kolokwium z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w dniu 4 czerwca 2019 r. z podziałem na komisje egzaminacyjne. Kolokwium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3.

W załączniku zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (52 pytania).

W załączniku:

1. Uchwała nr 192/2019/Prez w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku z przedmiotów objętych wykazem kolokwiów w roku 2019

2. Uchwała nr 193/2019/Prez w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów podczas kolokwiów w roku szkoleniowym 2019 wraz z przepisami porządkowymi.

3. Uchwała nr 209/2019/Prez w sprawie ustalenia warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II, i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium”, w roku szkoleniowym 2019 wraz z regulaminem porządkowym

Załączniki

Content