I rok aplikacji

Program I roku aplikacji obejmuje 123 h wykładów i 117 h ćwiczeń z przedmiotów:

  • Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych,
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury,
  • Prawo konstytucyjne, ustrój organów ochrony prawnej w Polsce,
  • Prawo cywilne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej),
  • Postępowanie cywilne (kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości),
  • Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych (kolokwium w formie ustnej).

W trakcie I roku aplikant obowiązany jest ponadto do odbycia praktyk w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów (pod nadzorem radcy prawnego) w wymiarze 14 jednodniowych zajęć.
Ponadto aplikant I roku odbywa praktyki w sądach powszechnych i prokuraturach (w wymiarze 26 jednodniowych zajęć), w celu praktycznego zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego. W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantowi uczestnictwo w co najmniej trzech rozprawach sądowych przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

Content