Akty prawne

REGULAMIN ODBYWANIA APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Zasady odbywania szkolenia zawodowego przez aplikantów radcowskich są określone przez Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Tekst jednolity Regulaminu znajduje się w załączniku  do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

PROGRAM APLIKACJI

Krajowa Rada Radców Prawnych ustala program, aplikacji zawierający obowiązujący wykaz zajęć
i praktyk.  Program aplikacji jest załącznikiem do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej
i znajduje się w załączniku do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
Nr 20/X/2017  z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

W okresie przejściowym niektóre roczniki obowiązuje program aplikacji stanowiący załącznik
do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  Nr 38/VIII/2011 z dnia 21 maja 2011 r.
w  sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego programu aplikacji.i

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach i kolokwiach. Aktualny wykaz stanowi załącznik do uchwały Prezydium KRRP 315/IX/2016 z dnia 16 października 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2017.

Content