Akty prawne

REGULAMIN ODBYWANIA APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Zasady odbywania szkolenia zawodowego przez aplikantów radcowskich są określone przez Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Tekst jednolity Regulaminu znajduje się w załączniku  do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

PROGRAM APLIKACJI

Krajowa Rada Radców Prawnych ustala program, aplikacji zawierający obowiązujący wykaz zajęć
i praktyk.  Program aplikacji jest załącznikiem do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej
i znajduje się w załączniku do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r .w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach i kolokwiach. Aktualny wykaz stanowi załącznik do uchwały Prezydium KRRP 390/IX/2018 z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2019.

Content